News

Antreprenoriatul feminin printre priorităţile Ministerului Economiei

Ministerul Economiei a trasat obiectivele de dezvoltare ale sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) pentru următorii 3 ani în Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului IMM pentru anii 2015-2017, care a fost, astăzi aprobat de Executiv. Documentul include șapte direcţii prioritare,printre care, în premieră, dezvoltarea antreprenoriatului feminin. Introducerea unei noi direcţii în Planul de acţiuni a fost dictată de creșterea numărului de proprietare şi femei manager de IMM-uri, precum şi al numărului femeilor care doresc să-şi dezvolte propria afacere în Moldova. De asemenea, Planul reflectă acţiunile de facilitare a accesului femeilor antreprenoare la instruire şi resurse informaţionale, promovarea spiritului antreprenorial în rândul femeilor şi asigurarea accesului la resurse financiare. Printre acţiunile menţionate în plan se mai numără elaborarea unei rubrici destinate antreprenoriatului feminin, ce ar cumula toate programele, proiectele, iniţiativele de dezvoltare, studiile, rapoartele, istoriile de succes şi evenimentele dedicate femeilor antreprenoare pe pagina www.businessportal.md, organizarea şi desfăşurarea cursurilor de orientare profesională, crearea unei reţele de mentorat pentru antreprenoriatul feminin, atragerea asistenţei tehnice şi financiare pentru elaborarea şi implementarea programelor de susţinere a antreprenoriatului feminin, crearea unor produse financiare de garantare a creditelor pentru companiile gestionate de către femei ş a. Totodată, Planul prevede pentru următorii trei ani reducerea barierelor administrative şi a costurilor, dezvoltarea schemelor inovative de finanţare, asigurarea eficientizării transferului de remitenţe, atragerea liniilor de credit pe termen lung, dezvoltarea şi promovarea educaţiei şi culturii antreprenoriale, promovarea proprietăţii intelectuale, facilitarea accesului pe pieţele interne şi externe, dar şi stimularea dezvoltării echilibrate şi durabile a IMM pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020, aprobată prin Hotărâre de Guvern la 13 septembrie 2012 urmează să încorporeze trei planuri de acţiuni. Primul Plan de acţiuni privind implementarea Strategiei pentru anii 2012-2014 a fost implementat cu suscces. În scopul asigurării unei continuităţi în procesul de realizare a Strategiei, a fost elaborat Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei, pentru anii 2015-2017. Acţiunile urmează a fi finaţate atât din bugetul de stat, cât şi de partenerii de dezvoltare. Pentru realizarea Planului au fost calculate cheltuieli de 1,017 miliarde de lei, inclusiv 243,6 milioane de lei din bugetul de stat, 732,1 milioane lei – din fondurile partenerilor de dezvoltare, iar pentru 41,6 milioane de lei urmează a fi identificate sursele de acoperire. Sectorului IMM-urilor, constituie 97,5% din numărul total al întreprinderilor ce activează în Republica Moldova, contribuind la formarea PIB-ului cu 32,2%.

via | mec.gov.md

Instituții:

Ministerul Economiei

1656 views

The date of publishing:

17 June /2015 15:30

Domeniu:

Noutăți

Tags:

antreprenoriat | prioritati | ministerul economiei | femei

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon