News

Asigurarea părinților adoptivi în sistemul AOAM

Părinții adoptivi care exercită creșterea și educarea a patru și mai mulți copii pentru perioada în care cel puțin un copil are vârsta de până la 18 ani devin persoane asigurată de Guvern în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală.
 
Executivul a aprobat proiectul  hotărârii pentru modificarea Regulamentului privind acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. 
 
Statutul de persoana asigurată se acordă/suspendă de către Compania Națională de Asigură în Medicină (CNAM) în baza cererii și a următoarelor documente justificative depuse de persoana fizică:
  • adeverințele de naștere ale copiilor;
  • certificatul de căsătorie/divorț/deces, după caz;
  • certificatul privind componența familiei;
  • atestatul de adoptator, după caz;
  • declarația semnată pe propria răspundere prin care persoana fizică confirmă faptul că nu este decăzută din drepturile părintești, că nu a fost încetată adopția în privința copiilor adoptați sau copiii nu se află la întreținerea instituțiilor educative, curative de asistență socială (conform modelului aprobat de CNAM).
 
Totodată, persoana fizică va fi obligată să informeze CNAM despre modificările survenite în raport cu actele menționate, care au servit temei pentru acordarea statutului de persoană asigurată.
 
Statutul de persoană asigurată se acordă la data solicitării și se suspendă la împlinirea vârstei de 18 ani a copiilor sau la decăderea din drepturile părintești, încetarea adopției, condamnarea persoanei fizice cu privare de libertate, încadrarea copilului/copiilor în instituții educative, curative de asistență socială pentru întreținere.
 
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

865 views

The date of publishing:

30 October /2020 07:59

Catalogul tematic

Asigurare obligatorie de asistenţă medicală | Noutăți

Tags:

AOAM | părinți adoptivi | asigurare medicala | guvern Moldova | monitorul.fisc.md

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon