News

Asiguratorii, sub supravegherea mai aspră a CNPF

CNPF va primi instrumente suplimentare pentru limitarea drepturilor acționarilor care efectuează operațiuni ilegale sau de concentrare pe piața asigurărilor. Acestea sunt prevăzute de amendamentele la legea despre asigurare, aprobate de Parlament în lectură finală. Modificările completează legea cu o serie de prevederi care descriu detaliat procedura de realizare a dreptului de vot al acționarilor care au obținut în proprietate sau în administrare o cotă considerabilă de participație în capitalul social al asiguratorului (reasiguratorului) fără notificarea regulatorului. Acțiunile pentru care este suspendat dreptul de vot nu sunt luate în calcul la adoptarea deciziilor privind chestiunile incluse pe agenda adunării generale a acționarilor, dar și la stabilirea cvorumului și rezultatele votării, respectiv, nu vor fi reflectate în numărul voturilor prezente la adunare. Amendamentele operate țin de termenii și procedurile de suspendare a operațiunilor, stabilirea cerințelor pentru vânzarea acțiunilor cumpărate fără notificarea regulatorului, anularea acțiunilor și emiterea altor valori mobiliare, stabilirea prețurilor noii emisii, etc. Modificările mai reglementează dreptul CNPF de a administra situațiile privind operațiunile de concentrare și de aplicare a unor restricții și proceduri în cazul efectuării operațiunilor cu acțiuni ale companiilor de asigurări fără informarea regulatorului. Vicepreședintele CNPF, Iurie Filip, a menționat anterior că aceste proceduri pot fi îndelungate; în proiectul de lege nu este prevăzut că regulatorul poate prelua administrarea acțiunilor suspendate și noi emise sau de a delega administrarea unei comunități investiționale selectate prin concurs. De asemenea, modificările includ stabilirea cuantumul remunerării societății investiționale abilitate sau a structurii de supraveghere şi este stabilită în limita a 5 salarii minime din sectorul asigurărilor, în baza datelor Biroului Național de Statistică. Președintele CNPF, Valeriu Chițan, a comunicat anterior că amendamentele la legea cu privire la asigurare au fost elaborate ținând cont de dezvoltarea sectorului pieței financiare nebancare și a segmentului asigurărilor și pentru consolidarea potențialului CNPF în prevenirea și administrarea riscurilor tranzacțiilor ilegale. Amendamentele vor permite CNPF să întreprindă măsuri anticriză, să introducă administrare specială în companii cu ale căror acțiuni au fost efectuate operațiuni de concentrare și să aplice proceduri de înstrăinare a acțiunilor dobândite cu încălcarea procedurilor stabilite de legislaţie.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Biroul Naţional de Statistică al RM

1176 views

The date of publishing:

28 November /2017 11:37

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

asigurare | CNPF | tranzactii | înstrăinare

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon