News

Aviz la proiectul de lege privind completarea articolului 103 din Codul fiscal nr.ll63-XIII din 24 aprilie 1997

Guvernul a examinat proiectul de lege privind completarea articolului 103 din Codul fiscal nr. 1163-X III din 24 aprilie 1997, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă (nr.l66 din 6 mai 2014) de către un grup de deputaţi în Parlament, şi relevă următoarele. Referitor la propunerea privind reintroducerea scutirii de TVA şi extinderea acesteia pentru tractoarele agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnica agricolă de la poziţiile tarifare 842481100, 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437, comunicăm că, facilitatea fiscală în cauză a fost abrogată recent prin Legea nr.47 din 27 martie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Totodată, comunicăm că, începînd cu 1 ianuarie 2014, an fost adoptate modificări la legislaţia fiscală, care vizează nemijlocit stimularea dezvoltării sectorului agrar, cum ar fi:
  • reintroducerea cotei reduse a TVA de 8% pentru producţia agricolă primară produsă şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova şi zahărul din sfeclă de zahăr produs, importat şi/sau livrat pe teritoriul Republicii Moldova;
  • redefinirea noţiunii de investiţii (cheltuieli) capitale care include şi investiţiile efectuate în legătură cu procurarea/creşterea animalelor productive şi de muncă şi a plantaţiilor perene;
  • reintroducerea scutirii de TVA şi taxei vamale pentru activele materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) etc.
Totodată, semnalăm că calitatea normelor juridice constă şi în faptul că ele trebuie să genereze o oarecare stabilitate şi previzibilitate, autorităţile statului neputînd fi inconsecvente faţă de o anumită realitate socială, iar instabilitatea reglementărilor generează insecuritatea raporturilor juridice. De asemenea, menţionăm faptul că, în conformitate cu art. II alin.(5) din Legea nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, după adoptarea legii bugetare anuale, nici un proiect de lege, altul decît privind modificări la legea bugetara anuală, care are drept urmare majorarea cheltuielilor bugetului de stat sau reducerea veniturilor bugetului de stat nu poate fi examinat de Parlament, dacă acesta nu include sursa reală de acoperire a pierderilor, în scopul menţinerii nivelului deficitului bugetar stabilit. Astfel, reieşind din cele expuse, proiectul nominalizat nu poate fi susţinut.

via www.contabilsef.md

Instituții:

Guvernul Republicii Moldova

2312 views

The date of publishing:

21 May /2014 16:16

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

Guvern | Proiect | Codul fiscal

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon