News

BPN: la 31 mai soldul mijloacelor bănești în conturi a constituit 8,7 mld. lei

În primele 5 luni ale anului 2021 la bugetul public național au fost acumulate venituri în sumă de 28,1 mld. lei, fiind în creștere cu 4,8 mld. lei față de perioada similară a anului trecut. Cheltuielile au constituit 31,1 mld. lei, care comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 sunt mai mari cu 4,5 mld. lei. Executarea bugetului public național s-a încheiat cu un deficit în sumă de 3,0 mld. lei. Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 8,7 mld. lei. 

 

Veniturile bugetului de stat în primele 5 luni a anului 2021 au constituit 17,4 mld. lei. Comparativ cu perioada similară a anului trecut acestea s-au majorat cu 3,4 mld. lei. 

Veniturile administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit 7,7 mld. lei, cu 1,5 mld. lei mai mult față de perioada respectivă a anului 2020, iar cele administrate de către Serviciul Vamal au constituit 10,2 mld. lei, fiind în creștere cu 2,0 mld. lei comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. 

Cheltuielile bugetului de stat au fost executate în sumă de 21,3 mld. lei, mai mari cu 3,1 mld. lei comparativ cu perioada similară a anului trecut. Executarea bugetului de stat s-a încheiat cu un deficit în sumă de 3,9 mld. lei. Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului de stat  au constituit 5,6 mld. lei.

Ministerul Finanțelor a asigurat onorarea tuturor angajamentelor de plată pentru lunile ianuarie-mai a anului curent, toate plățile fiind finanțate integral.

Conform Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 prioritare sunt onorarea obligațiunilor de deservire a datoriei de stat externă și internă, precum și  achitarea salariilor, pensiilor și prestațiilor sociale. De asemenea, reiterăm faptul că nu există riscuri de neexecutare/stopare a cheltuielilor prioritare aprobate în buget, dat fiind faptul că Ministerul Finanțelor asigură în permanență un management prudent al lichidităților. 

Gestionarea eficientă a finanțelor publice reprezintă prioritate maximă pentru Ministerul Finanțelor, contribuind astfel la obiectivul primordial de depășire a crizei pandemice și, respectiv, de relansare a economiei naționale.


via | mf.gov.md

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

831 views

The date of publishing:

07 June /2021 08:17

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

buget de stat | venituri | finanţe | cheltuieli

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon