News

Ce acte vor putea fi contestate la SFS

Lista actelor adoptate de către Serviciul Fiscal de Stat care vor prevedea expres dreptul de contestare a acestora de către contribuabili va fi completată cu formularele actelor:de sechestru • de sechestru ca măsură de asigurare a stingerii obligației fiscale • acordului aferent transferării la buget a mijloacelor bănești sechestrate ca măsură de asigurare a stingerii obligației fiscale, precum și a hotărârilorcu privire la asigurarea stingerii obligației fiscale • cu privire la ridicarea/aplicarea sechestrului ca măsură de asigurare de pe bunurile contribuabilului • cu privire la ridicarea sechestrului ca măsură de asigurare de pe bunurile contribuabilului. SFS a înaintat pentru consultări publice proiectul de ordin cu privire la modificarea și completarea a trei ordine ale autorității fiscale emise în diferite perioade și care reglementează asigurarea stingerii obligațiilor fiscale ale contribuabililor. Astfel, cu prevederea ce ține de contestarea, în termen de 30 de zile de la data comunicării documentelor enumerate supra, vor fi completate următoarele ordine: Ordinul IFPS nr. 1108 din 7 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stingere prin scădere și luare la evidență specială a obligației fiscale Ordinul SFS nr. 143 din 13 septembrie 2002 despre aprobarea formularelor de executare silită a obligației fiscale Ordinul SFS nr. 379 din 15.03.2017 privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale. Proiectul prevede că contestațiile vor putea fi depuse la sediul SFS pe adresa mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9. Până la data de 24 decembrie 2019 (inclusiv) opiniile, obiecțiile și propunerile părților interesate sunt așteptate de persoana responsabilă, Irina Cebaniuc (email:irina.cebaniuc@sfs.md, număr telefon: 022 82-34-14). Acestea pot fi prezentate atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1105 views

The date of publishing:

20 December /2019 08:01

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon