News

CE în 2018: acțiuni pentru facilitarea business-ului

Pe parcursul anului 2018, Secretariatul Consiliului Economic a asigurat întrevederea comunității de afaceri și instituțiilor donatoare cu prim-ministrul în cadrul a 14 ședințe, de două ori mai multe decât în anul trecut. Totodată, în anul 2018 au fost organizate circa 70 de ședințe ale celor șase Grupuri de lucru din cadrul CE, la care au fost invitați peste 2000 de participanți. Datele sunt incluse în Raportul de activitate al CE pentru anul 2018. Potrivit Raportului, în anul 2018 la platforma Consiliului Economic au aderat 29 de membri noi. În momentul de faţă, Consiliul numără 100 de membri, dintre care 41 sunt reprezentanți ai asociațiilor de business, 6 - ai societății civile, 10 membri ai organizațiilor donatoare internaționale active în domeniul reformelor pentru mediul de afaceri și 43 de reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice. Totodată, din cele 57 de subiecte din Planul Operațional al Consiliului Economic din anul 2018, 28% au fost generate de prim-ministru și instituțiile guvernamentale, 26% – de asociațiile de business, 15% – de instituțiile donatoare și 31% – de Secretariatul CE. Potrivit documentului, CE a servit drept platformă de discuții pentru soluționarea celor mai stringente probleme: modificarea Codului muncii și a Codului funciar, reglementarea prin lege a coincinerării și incinerării deșeurilor, subvenționarea creării locurilor de muncă, reforma sistemului sancționator etc. Totodată, CE a intervenit la crearea Ghișeului unic de raportare fiscală, financiară și statistică pentru agenții economici. Propunerea de elaborare și punere în aplicare a acestei platforme electronice a fost dezbătută și promovată în cadrul Consiliului Economic, cu participarea reprezentaților comunității de afaceri, ai Ministerului Finanțelor, autorităților publice implicate în domeniul raportării și alte părți interesate. În același timp, eliminarea barierelor birocratice din calea antreprenorilor, cum ar fi reducerea numărului de acte permisive, reformă promovată cu susținerea Consiliului Economic, doar în 2018, potrivit Băncii Mondiale, a adus businessului din RM economii de $12 mil. De asemenea, în vizorul CE a fost și subiectul ce ține de optimizare a procedurilor de intrare și de ședere în Moldova a investitorilor străini. În acest sens, Consiliul Economic a asigurat interconexiunea și comunicarea dintre instituțiile statului responsabile de acest domeniu. De asemenea, CE a intervenit pentru a ajuta producătorii de ciment, fiind organizate dezbateri cu participarea reprezentanților companiei „Lafarge”, ai Combinatului de producere a cimentului din Râbnița, ai asociațiilor de business, dar și a responsabililor de la MEI și de la MADRM. În anul 2018, pe platforma Consiliului au avut loc discuții pentru a permite comercializarea produselor alimentare neambalate în stațiile PECO, precum și oferirea posibilității instituțiilor medicale private să presteze servicii nemedicale pacienților care au poliță de asigurare medicală obligatorie. În același timp, pe parcursul anului 2019, CE își propune să pună în discuție subiecte ce țin de promovarea plăților electronice și reducerea numerarului în economie, digitalizarea relațiilor dintre autorități și business, elaborarea amendamentelor la Regulamentul privind modul de declarare a valorii în vamă, instituirea unui Business Ombudsman. Alte priorități țin de: • tratarea apelor reziduale • facilitarea procedurilor birocratice în comerțul online • Codul urbanismului și construcțiilor • gestionarea deșeurilor alimentare • elaborarea Legii Uceniciei • facilitarea accesului IMM la finanțare • crearea stimulentelor pentru dezvoltarea asociațiilor de afaceri • Legea privind leasingul de personal. Notă: În cadrul Consiliul Economic activează șase Grupuri de lucru: – „Eliminarea constrângerilor în activitatea antreprenorială” – „Facilitarea comerțului transfrontalier” – „Stimularea și menținerea investițiilor private” – „Rеduсеrеa oсupării informalе și a fеnomеnului ,,salariilor în pliс” – „Îmbunătățirea poziției Moldovei în clasamentele economice internaționale” – „Dezvoltarea pieței muncii”.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

916 views

The date of publishing:

17 May /2019 14:00

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

Consiliul Economic | Secretariatul CE | raport de activitate | monitorul.fisc.md

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon