News

Centrele de asistenţă tehnică a MCC deja pot fi certificate

Din 15 decembrie curent, data publicării în MO al RM a Regulamentulul privind autorizarea centrelor de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control cu memorie fiscală (CAT MCC), agenţii economici pot depune cererile de eliberare a Certificatului de înregistrare în calitate de centru. Cererile vor fi examinare în termen de 10 zile, cu acceptarea sau respingerea certificării CAT MCC. Actul respectiv a fost aprobat prin Ordinul nr.481 din 1 decembrie 2017 al Serviciului Fiscal de Stat. Responsabilă de implementarea prevederilor Regulamentului este Direcţia proceduri control din cadrul Direcţiei generale metodologie proceduri fiscale. Verificarea corespunderii asistenţei tehnice, acordate de centrele de asistenţă tehnică, Certificatelor CAT MCC va fi asigurată de Direcţiile generale administrare fiscală din raza de deservire a contribuabililor. Regulamentul oferă semnificaţia noţiunilor utilizate – MCC, Registrul unic al maşinilor de casă şi control, cine sunt utilizatorii, producătorii şi furnizorii MCC,etc. Conform prevederilor Regilamentului, CAT MCC este persoană juridică sau întreprindere individuală (întreprinzător individual) care a obţinut dreptul de a practica activităţi de instalare, reparaţie şi deservire tehnică a MCC, iar Certificatul CAT MCC este actul permisiv, care se încadrează în categoria autorizaţiilor prin care Serviciul Fiscal de Stat confirmă şi/sau învesteşte solicitantul cu o serie de drepturi şi de obligaţii pentru iniţierea, desfăşurarea şi/sau încetarea activităţii de întreprinzător sau a unor acţiuni aferente acestei activităţi, legate de instalarea, repararea, deservirea tehnică а MCC. Regulamentul prevede expres, că producătorul de MCC acordă solicitantului de MCC dreptul exclusiv de punere la dispoziţie pe piaţa RM a MCC de model concret şi garantează posibilitatea exploatării acestora pe perioada de funcţionare, care nu poate fi mai mică de 5 ani, asigurând reparaţia şi deservirea lor tehnică. Furnizorul MCC este în drept să comercializeze MCC sigilate prin intermediul unităţilor comerciale proprii, prin intermediul CAT MCC sau prin unităţi comerciale specializate („Mărfuri electronice şi electrocasnice”), cu oferirea pachetului de acte necesare pentru folosire, instalare, exploatare şi întreţinere a MCC. Entităţile care preconizează desfăşurarea activităţii de instalare, reparare, deservire tehnică а MCC urmează să depună la SFS cererea privind autorizarea în calitate de CAT MCC cu anexarea documentelor, autentificate prin semnătura conducătorului:copia ordinului de numire a persoanelor (numele, prenumele, IDNP - ul, numărul şi data-limită de valabilitate a legitimaţiei) responsabile de domeniul pentru care se solicită înregistrarea (adresa pentru corespondenţă, inclusiv e-mail, telefon, fax) • copiile autorizaţiilor de funcţionare a unităţilor structurale unde se prestează serviciile sau copiile notificărilor şi înştiinţărilor de recepţionare respective; • copiile contractelor de colaborare cu furnizorul de maşini de casă şi de control în care, în mod expres, sunt enumerate modelele de maşini de casă şi de control care vor fi deservite (domeniul de certificare pentru solicitanţii de Certificat CAT MCC); • preavizul furnizorului concret de maşini de casă şi de control despre acordul de a elibera sigiliile de protecţie pentru maşinile de casă şi de control (sigiliile furnizorului) • lista angajaţilor specialişti (numele, prenumele, IDNP - ul, numărul şi data-limită de valabilitate a legitimaţiei) care efectuează instalarea, repararea şi deservirea tehnică a maşinilor de casă şi de control. Solicitantul care a respectat cerinţele impuse, după verificare de către SFS, este înregistrat în calitate de CAT MCC, cu eliberarea Certificatului respectiv, gratis, pe termen de 3 ani. Acesta conţine două anexe - lista adreselor unităţilor structurale şi domeniul de certificare, în lipsa cărora este nevalabil. Deţinătorul certificatului nu este în drept să transmită altor persoane pentru desfăşurarea activităţii de CAT MCC însăşi certificatul sau copia de pe el. Regulamentul mai prevede motivele de refuz de înregistrarea centrelor, procedura de retragere a certificatului sau modificare a datelor indicate initial. Informaţia privind eliberarea Certificatelor CAT MCC va fi plasată pe portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) şi pe site-ul oficial al SFS (www.sfs.md).

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1725 views

The date of publishing:

19 December /2017 11:02

Domeniu:

Noutăți | Maşini de casă şi control

Tags:

MCC | certificat | deservire | contribuabil | memorie fiscala | SFS

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon