News

Cetățeni corporativi veritabili: Obiectivele publice și private în serviciul dezvoltării umane

În ultimii ani, Republica Moldova a obținut unele progrese, dar țara are să avanseze în ce privește dezvoltarea umană. Și această avansare trebuie să se producă în mod accelerat – se menționează în Raportul Național de Dezvoltare Umană, 2014, dat publicității de PNUD – Moldova. Pentru a diminua discrepanțele dintre indicele dezvoltării umane, înregistrat în RM și cel din țările din regiune, diferențele dintre viața orășenilor și cea a populației din mediul rural, precum și inegalitățile de șanse dintre bărbați și femei Raportul pledează pentru fortificarea sectorului privat, ca acesta să facă front comun cu guvernul și alte instituții ale statului pentru asigurarea unui nivel mai înalt al dezvoltări umane în Moldova. Dezvoltarea umană durabilă și incluzivă, care ar aduce beneficii tuturor oamenilor poate fi asigurată doar prin unirea eforturilor guvernului, sectorului privat şi societăţii în general, - a menționat la prezentarea Raportului Nicola Harrington-Buhay, Reprezentant Permanent PNUD şi Coordonator Rezident ONU în Republica Moldova. Raportul afirmă că sectorul privat dispune de instrumentele necesare pentru a contribui la soluționarea problemelor economice și sociale, cu care se confruntă societatea prin achitarea corectă și la timp a taxelor și impozitelor, crearea locurilor noi de muncă, prin instruirea și sporirea capacităților angajaților, susținerea financiară a acțiunilor caritabile, participarea la realizarea unor proiecte comunitare de asigurare cu apeduct și servicii de canalizare, implementarea tehnologiilor noi, care ar facilita accesul populației la informare și alte servicii. Este evident, că orice companie dorește să obțină profit din activitatea sa, să maximizeze acest profit, dar nu există incompatibilitate între această dorință și participarea companiilor la dezvoltarea umană. Într-o țară , unde nivelul de dezvoltare umană este mai mare, companiile au condiții mai bune pentru activitate, pentru a-și dezvolta businessul, – a specificat Adrian Lupușor, unul din autorii Raportului. Sectorul privat din Moldova asigură circa 80 la sută din încasările fiscale la bugetul public național şi 2/3 din locurile de muncă create în economie. Pe de altă parte, Raportul subliniază că Moldova a parcurs doar 64 la sută din distanță pînă să ofere cele mai bune practici în domeniul de reglementare a activităţii de întreprinzător, rămînînd în urma altor țări din regiune. În acest sens, Raportul formulează o serie de acțiuni, ce urmează a fi întreprinse de către stat, astfel ca sectorul privat să devină un adevărat ”agent al schimbărilor”. În primul rînd, trebuie să promoveze politici fiscale pro-dezvoltare umană. Se are în vedere, consolidarea încrederii agențiilor economici în calitate de contribuabili față de stat, prin controlul strict și transparență în utilizarea banilor publici. De asemenea, prin îmbunătățirea administrării fiscale, reducerea interacțiunii dintre funcționarii publici și contribuabili și oferirea mai multor servicii, menite să faciliteze schimbul de informații, ce se referă la plata impozitelor și taxelor. De asemenea, se propune abilitarea companiilor cu dreptul de a participa la crearea locurilor de muncă și instruirea angajaților, implicarea mai activă în procesul educațional și în dezvoltarea forței de muncă. Valorificarea capacităților sectorului privat în calitate de motor al progresului tehnologic, iarăși ar fi un obiectiv. Urmează a fi încurajată responsabilitatea socială corporativă și dezvoltarea antreprenoriatului social. Și pentru realizarea acestor și altor acțiuni Raportul recomandă aprofundarea dialogului public-privat, inclusiv, avînd în vedere descentralizarea, la nivel local, unde acesta practic, lipsește. Raportul Național de Dezvoltarea Umană, 2014, întitulat ”Cetățeni corporativi veritabili: Obiectivele publice și private în serviciul dezvoltării umane” a fost elaborat la comanda PNUD - Moldova de Centrul Analitic Independent Expert - Grup.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1351 views

The date of publishing:

21 November /2014 09:21

Domeniu:

Noutăți

Tags:

economie | locuri de muncă | bugetul public national | incasari | dezvoltarea umana

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon