News

Cheltuielile publice: raţionalizarea nu înseamnă diminuarea lor

Crearea unui spațiu fiscal care să răspundă noilor priorități sau presiunilor bugetare emergente și redirecționarea cheltuielilor cu prioritate redusă în urma unei analize aprofundate a acestora sunt măsurile prevăzute în dispoziția Guvernului privind raționalizarea cheltuielilor publice, aprobată ieri de Executiv. Potrivit secretarului general de stat al Ministerului Finanțelor, Ion Chicu, raționalizarea cheltuielilor reprezintă un set de acțiuni organizaționale și analitice menite să sprijine instituirea unui sistem eficient al cheltuielilor publice și să identifice potențialele sectoare sau domenii unde se produc cheltuieli ce poartă un caracter neprioritar sau ineficient. Raționalizarea cheltuielilor publice deloc nu înseamnă diminuarea sau optimizarea lor. Raționalizarea cheltuielilor are scopul de a identifica economii și de a asigura o îmbunătățire pe termen mediu și nu pe termen scurt pentru anul în curs sau cel mult pentru anul următor. Acest proces are loc în multe țări – Franța, Germania, Olanda, iar noi ne aliniem acestor practici, a menționat secretarul general de stat. Raționalizarea cheltuielilor va duce la reprioritizarea cheltuielilor de la domeniile cu prioritate scăzută la cele cu prioritate înaltă atât în cadrul cât și între ministerele de ramură, precum și la îmbunătățirea raportului calitate-bani prin identificarea domeniilor de cheltuieli ineficiente, în cazul în care pot fi atinse rezultate similare cu resurse reduse. În acest scop vor fi instituite câteva organe de lucru, cum ar fi Comitetul interministerial de raționalizare a cheltuielilor publice. Acesta va aproba Memorandumul și Termenii de referință în care se stabilesc ministerele de ramură, asupra cărora se vor efectua analizele de cheltuieli, țintele analizei și precizările referitoare la economiile depistate. În același timp, în scopul supravegherii și monitorizării eficiente a implementării procesului de raționalizare, vor fi instituite comitetele de supraveghere. Ministerul Finanțelor va atribui unei subdiviziuni din cadrul ministerului rolul Unității de raționalizare a cheltuielilor, care va supraveghea și va coordona procesul. Aceasta va asigura secretariatul tehnic al comitetelor de supraveghere și al Comitetului interministerial prin întocmirea proceselor-verbale. La momentul actual, aceste atribuții în cadrul Ministerului Finanțelor au fost puse în seama personalului Secției coordonarea și generalizarea politicilor bugetare din cadrul Direcției politici bugetare și sinteză bugetară. Ulterior, va fi examinată posibilitatea creării Unității de raționalizare a cheltuielilor. Echipa de raționalizare a cheltuielilor sau Grupul de lucru pentru domeniile individuale de cheltuieli este o altă structură preocupată de raționalizare. Această echipă va efectua analiza tehnică de cheltuieli și va fi formată din reprezentanți ai Ministerului Finanțelor și reprezentanți ai ministerelor de ramură şi va identifica cheltuielile ineficiente și cu prioritate redusă care pot fi reorientate spre alte priorități sau pot contribui la consolidarea bugetar-fiscală.Procesul se va desfășura în 5 etape. La I etapă se vor stabili ministerele relevante și domeniile asupra cărora se va desfășura procesul de raționalizare a cheltuielilor. Etapa II prevede desfășurarea activității de analiză riguroasă, care va servi drept bază pentru identificarea ulterioară a opțiunilor de eficientizare și înțelegerea impactului potențial al opțiunilor. În procesul de analiză se va acorda atenție atât clasificației economice a cheltuielilor, cât și informației ce ține de indicatorii de performanță, planurilor strategice instituționale, analizelor externe, efectuate de Curtea de Conturi, Banca Mondială și alte organizații. La etapa III are loc implicarea Comitetului interministerial de raționalizare a cheltuielilor publice, pentru a determina opțiunile de economii ce vor fi puse în aplicare în baza rezultatelor activității de analiză a cheltuielilor. La etapa IV, deciziile vor fi puse în aplicare în generarea rezultatelor pentru obiectivele macrofiscale ale Guvernului. În scopul asigurării transparenței procesului, rezultatele vor fi publicate într-un Raport anual privind raționalizarea cheltuielilor. Procedura se va pune în aplicare în anul curent, fiind un exercițiu-pilot. Acesta se va desfășura în învățământul superior și cel profesional tehnic, în acest sens Ministerul Finanțelor și cel al Educației, Culturii și Cercetării vor semna un Memorandum. În nota conceptului se menționează că Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale va trebui modificată pentru a oferi procesului o bază legislativă. Modificările se vor referi la raționalizarea cheltuielilor ca un instrument bugetar și vor include prevederi ce stabilesc ca raționalizarea cheltuielilor să fie efectuată cu regularitate, ca parte integrantă a Cadrului bugetar pe termen mediu. Implementarea acestui proces nu necesită alocarea mijloacelor financiare din bugetul de stat, va crea un spaţiu de mijloace financiare suplimentar disponibil, care va putea fi redirecţionat în acelaşi sector sau redirecţionat la alte priorităţi de politici noi, se mai spune în nota informativă.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

1958 views

The date of publishing:

02 August /2018 08:01

Domeniu:

Noutăți

Tags:

cheltuieli publice | prioritati | guvern Moldova | redirectionare | dispozitie

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon