News

Clasificatorul ocupațiilor va fi actualizat

Ocupațiile în Republica Moldova vor fi clasificate în zece grupe majore : 1. Legislatori, membri ai executivului, demnitari şi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori din unităţile economice sociale și politice; 2. Specialişti cu ocupații intelectuale și științifice; 3.Tehnicieni, maiștri şi alţi specialişti asimilați; 4. Funcţionari administrativi; 5.Lucrători în domeniul serviciilor şi comerţului; 6. Agricultori și lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură şi pescuit; 7. Meșteșugari și lucrători în meserii de tip artizanal; 8. Operatori și asamblori de maşini și instalaţii; 9. Muncitori necalificați și 10. Forțele armate.

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare proiectul  Ordinului cu privire la aprobarea Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova.

 

Potrivit notei informative, piața muncii este în dezvoltare continuă, ceea ce condiționează apariția ocupațiilor noi, iar în acest context, a apărut necesitatea revizuirii Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova (CORM), ultima dată acesta fiind actualizat integral în anul 2014. 

 

CORM 006-14 va fi substituit cu CORM 006-2020 în raportul fiscal electronic (IPC 18) de către CNAS din contul mijloacelor financiare alocate pentru întreținerea Sistemului Informațional al CNAS.

 

CORM a fost elaborat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu asistența echipei de experți ai Asociației Obștești „MOLDiUS” contractată în cadrul proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

 

Documentul poate fi consultat până la 4 septembrie curent.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Sănătăţii

3239 views

The date of publishing:

22 August /2020 08:01

Catalogul tematic

Noutăți | IPC18

Tags:

piaţa muncii | Clasificator al Ocupațiilor din Republica Moldova | Proiect | IPC18

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon