News

CNAS: toate prestațiile sociale au fost achitate în volum deplin

În luna martie toate pensiile şi prestaţiile sociale au fost achitate la timp și în volum deplin, în aceste scopuri fiind transferate 1624496,7 mii lei, comunică Casa Naţională de Asigurări Sociale. CNAS informează că mai multe pensii şi prestaţii sociale au fost majorate în acest an. De la 1 ianuarie 2019, au crescut cu 10% pensiile care nu au atins suma de 1589 de lei, minimul de existenţă pentru pensionari pentru semestrul I al anului precedent. De această majorare au beneficiat peste 453 mii de persoane. Cu 658 lei, de la 5645 lei la 6303 lei, a fost majorat cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului. Indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului persoanelor neasigurate este mai mare cu 100 lei și constituie 640 lei, iar indemnizaţia lunară de suport pentru creşterea copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină până la vârsta de 3 ani a sporit cu 50 lei. Tot de la 1 ianuarie s-au majorat pensiile de dizabilitate ale participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, precum şi plățile membrilor familiilor persoanelor decedate în urma consecinţelor acesteia. Totodată, din luna februarie 2019, după reexaminare pensiilor persoanelor care s-au pensionat până la 1 ianuarie 1999 şi au realizat un stagiu de cotizare după pensionare de 15 ani sau mai mult, prestațiile au fost majorate pentru 2817 beneficiari. Amintim că, în primele două luni ale anului 2019, în bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) au fost acumulate venituri în sumă de 3577,0 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (21427,4 mil. lei) la nivel de 16,7%, potrivit Raportului privind executarea BASS la situația din 1 martie 2019. Cheltuielile totale ale BASS în perioada menționată au fost executate în sumă de 3511,6 mil. lei sau 16,4% comparativ cu suma anuală aprobată de 21427,4 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv din perioada similară a anului 2018, suma cheltuielilor BASS în perioada analizată a fost mai mare cu 460,9 mil. lei sau cu 15,1%. Astfel, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 65,4 mil. lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 martie 2019 a constituit 429,3 mil. lei.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

1196 views

The date of publishing:

28 March /2019 14:30

Catalogul tematic

Asigurare socială de stat | Noutăți

Tags:

prestatii sociale | pensii | majorare | cnas | monitorul.fisc.md

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon