News

CNI a recepționat 30 de mii de declarații cu privire la venituri, proprietate și interese personale

Comisia Națională de Integritate a recepționat până în prezent aproximativ 30 de mii de declarații cu privire la venituri și proprietate și de interese personale. Asta înseamnă aproximativ o treime din numărul total al declarațiilor ce urmează a fi depuse în mod obligatoriu. Comisia Națională de Integritate atenționează că săptămâna curentă (mai exact 31 martie) expiră termenul limită în care persoanele prevăzute la art.3 din Legea nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese și art.3 din Legea nr.1264 din 19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere au obligația depunerii declarațiilor anuale. Pe parcursul ultimilor zile, la linia fierbinte a Comisiei Naționale de Integritate – 022 820 620 au parvenit mai multe apeluri telefonice, fiind solicitate informații suplimentare ce ține de corectitudinea completării declarațiilor. Specialiștii direcțiilor de profil vin cu explicții pe diverse cazuri mai complexe, ce vin din partea solicitanților. Alte număre de contact sunt – 022 820 608, 022 820 606 sau 022 820 614. Potrivit legislației, și anume, în conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr.16 din 15.02.2008 și art. 9 din Legea nr.1264 din 19.07.2002, ce sunt amintite mai sus, conducătorii organizațiilor publice și persoanele desemnate responsabile de colectarea declarațiilor vor asigura buna desfășurare a procesului de depunere a declarațiilor, inclusiv prin punerea la dispoziția personalului a formularelor și acordarea consultanței referitoare la completarea corectă și depunerea în termen de pînă la 31 martie curent a acestora. Conform prevederilor art. 3302 din Codul contravențional, nedepunerea declarațiilor în termenele prevăzute de lege se sancționează cu amendă de la 1500 la 3000 lei.

via | www.bani.md

1269 views

The date of publishing:

30 March /2016 10:00

Domeniu:

Noutăți

Tags:

cni | receptionare | declaratia pe venit | proprietate | interese personale | Moldova | 2016

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon