News

Comitetul Național de Stabilitate Financiară: „execută sau explică”

Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (cu funcții de președinte), ministrul Finanțelor, ministrul Economiei și Infrastructurii, președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare și directorul general executiv al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar vor fi membri ai Comitetului Național de Stabilitate Financiară. Legea nr. 209 cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară (CNSF) din 12 octombrie curent a fost publicată vineri, 16 noiembrie, în Monitorul Oficial al RM. Documentul stabilește CNSF este o structură de cooperare interinstituțională, fără personalitate juridică, care reprezintă autoritatea națională macroprudențială desemnată, responsabilă de coordonarea realizării politicilor și activităților în vederea prevenirii și remedierii situațiilor de criză financiară sistemică și urmează să coordoneze realizarea politicii macroprudențiale, de prevenire, reducere sau eliminare a riscurilor care amenință stabilitatea financiară la nivel de sistem, precum și de gestionare a situațiilor de criză financiară. De competența Comitetului ține coordonarea gestiunii crizelor financiare sistemice, prezentarea Guvernului și altor autorități competente propunerilor de politici și măsuri în scopul protejării depozitelor, al capitalizării și recapitalizării băncilor, măsurilor imediate în caz de producere a crizelor financiare sistemice și celor menite să restabilească credibilitatea în securitatea sistemului financiar. Totodată, acesta va emite periodic declarații oficiale pentru evitarea situațiilor de dezinformare, va adopta o politică și un plan de comunicare în situațiile de criză, dar și un plan național de acțiuni în situații de urgență. Tot Comitetul va determina necesitatea implicării statului în vânzarea acțiunilor băncilor de importanță sistemică. Legea prevede posibilitatea convocării Comitetului extins, care va include, de rând cu membrii indicați anterior, membrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei, responsabili de stabilitatea financiară; de supraveghere bancară; de rezoluția bancară, dar și șeful subdiviziunii Băncii Naționale a Moldovei, responsabil de stabilitatea financiară. Toate entitățile din sectorul financiar bancar și nebancar, piețele financiare, produsele și infrastructurile piețelor financiare, care fac parte din sistemul financiar al țării, vor aplica recomandările Comitetului și ale Comitetului extins, acestea fiind emise conform principiului „execută sau explică”. Conform documentului publicat, prima ședința a Comitetului extins va fi convocată nu mai târziu de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr.209.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova | Guvernul Republicii Moldova | Banca Naţională a Moldovei

902 views

The date of publishing:

19 November /2018 14:01

Domeniu:

Noutăți

Tags:

stabilitate financiara | lege | comitet | gestiune financiara | piata de capital | BNM

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon