News

Compensațiile acordate persoanelor cu dizabilități pentru călătoriile în transportul public vor fi comasate

Compensaţiile acordate persoanelor cu dizabilităţi pentru călătoriile în transportul în comun urban, suburban şi interurban (cu excepţia taxiurilor) și compensaţiile anuale pentru cheltuielile de deservire cu transport au fost comasate într-o singură prestație - compensația pentru serviciile de transport. Cuantumul compensaţiei pentru călătorii în transportul în comun urban, suburban şi interurban, în toate unităţile administrativ-teritoriale, cu excepţia mun. Bălţi şi Chişinău, constituie pentru persoanele cu dizabilități severe și copii cu dizabilități - 46 lei/lună (inclusiv pentru însoțitorii lor) și 23 lei/lună – pentru persoanele cu dizabilități accentuate, iar cuantumul compensației anuale pentru cheltuielile de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor este de 800 de lei anual. Prin modificarea legii nu se va micșora suma acordată, ci se va simplifica procedura de stabilire și plată şi se vor diminua cheltuielile de administrare. Bugetul total pentru plata celor două compensații menționate, în anul 2015, constituie 78 126,0 mii lei. Totodată, aceeaşi Hotărâre prevede ajustarea legii menționate la prevederile Codului vamal, Codului fiscal și la Legea cu privire la tariful vamal, modificări care prevăd scutirea de taxe vamale și accize a mijloacelor de transport importate cu titlu gratuit (donație), indiferent de termenul de exploatare, destinate transportării persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor (reutilate în modul corespunzător). De această facilitate pot beneficia persoanele cu dizabilități locomotorii, cu condiţia utilizării mijloacelor de transport menţionate exclusiv în conformitate cu destinaţia lor finală, şi persoanele terţe care au importat aceste mijloace de transport către beneficiari. Modificările operate vor fi aplicate începând cu 1 ianuarie 2016.

via | www.realitatea.md

1852 views

The date of publishing:

28 October /2015 15:30

Domeniu:

Noutăți

Tags:

compensatii | persoane cu dizabilitati | transport public | comasare

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon