News

Conferința anuală de fiscalitate și contabilitate, la a VII-a ediţie

Cea de-a VII-a ediție a Conferinței anuale de fiscalitate și contabilitate, organizată de EY Moldova – lider mondial în domeniul serviciilor de audit, asistență fiscală, asistență în tranzacții și în afaceri a avut loc ieri, 21 februarie 2018. Evenimentul a fost organizat în scopul informării contabililor, auditorilor, managerilor și altor părți interesate care au participat la conferinţă cu privire la cele mai importante modificări în legislaţie. Asistenţa a fost familiarizată cu principalele modificări de ordin fiscal cu impact asupra raportării fiscale pentru perioada anului 2017, dar și a anului 2018. În cadrul conferinței au fost abordate modificările ce țin de impozitul pe profit, impozitul pe venit reținut la sursa de plată, impozitul pe venit al persoanelor fizice, contribuțiile de asigurări sociale și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală, TVA, accize, plata pentru poluarea mediului, precum și aspecte ce țin de administrarea fiscală. Începând cu anul 2019, va deveni obligatorie calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale prin utilizarea metodei liniare. Una din cele mai importante modificări legislative ce ține de deducerea amortizării în scopuri fiscale constă în schimbarea metodei de calcul a amortizării mijloacelor fixe în cea liniară, care va deveni obligatorie din ianuarie 2019, odată cu punerea în aplicare a Legii contabilităţii. Este oferit un an pentru ca entitățile să se pregătească de aceasta, însă cele mai curajoase companii pot aplica metoda și din 2018, este de părere Alexandru Șipitca, senior manager Servicii fiscale, EY Moldova. Astfel, ca urmare a acestei modificări, evidența mijloacelor fixe se va ține deja pe fiecare obiect separat, nu pe categorii de proprietate, cum era anterior. O altă noutate este că agenții economici vor avea dreptul de a deduce și mijloacele fixe primite prin contract de comodat, nu doar pe cele închiriate sau primite în leasing, cum era în vigoare. O regulă nouă care a fost salutată de experții EY este că amortizarea, în cazul finanțării parțiale a procurării mijloacelor fixe din surse externe şi care constituie venituri neimpozabile, se va calcula doar pentru partea de cheltuieli suportate de întreprindere. Speaker-ul a mai anunțat despre elaborarea de către Ministerul Finanțelor a unui regulament privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale. Cheltuielile cu reparația mijloacelor fixe proprii se vor deduce deplin, în conformitate cu SNC, fără o anumită limită. Noua Lege a contabilității prevede 2 cadre de raportare – în conformitate cu SNC sau cu IFRS, deci, ar fi binevenită o propunere în adresa ministerului ca să modifice sintagma “în conformitate cu SNC” cu sintagma “ potrivit Legii contabilității sau cu standardele internationale”, au fost de părere experții. Alexandru Șipitca a mai atras atenția participanților asupra unei modificări cu efect retroactiv, care se aplică de la 1 ianuarie 2017 și ține de deducerea unor alocații ale sindicatelor şi se vor deduce în limita de 0,15% din fondul de retribuire a muncii. O altă modificare importantă este posibilitatea companiilor de leasing financiar de a deduce provizioanele aferente împrumuturilor și dobânzilor neîncasate, create în conformitate cu instrucțiunile Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Până acum această opțiune o aveau doar companiile de microfinanțare. De asemenea, speaker-ul a vorbit și despre noile formulare tipizate cu privire la impozitul pe venit: • Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (Forma ONG17). Acest nou formular va fi prezentat de asociațiile obștești, fundațiile, organizațiile filantropice, cultele religioase, publicațiile periodice și agențiile de presă, începând cu perioada fiscală a anului 2017. ONG17 se va prezenta până la data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune (25 martie 2018). • Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (Forma DAJ17). Subiecții acesteia sunt notarii, executorii judecătorești, cabinetele de avocați, avocații-stagiari, administratorii autorizați, mediatorii și experții judiciari. Formularul se prezintă, la fel, începând cu perioada fiscală a anului 2017 și până la data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune. În cadrul evenimentului au fost abordate și noile reguli de impozitare a întreprinderilor mici și mijlocii. Cea mai importantă noutate la acest capitol este majorarea cotei impozitului pe venit din activitatea operațională – de la 3 la 4%. Agenții economici care au obținut în anul precedent venituri operaționale de până la 1,2 mil. lei au dreptul de a alege regimul de impozitare – cel general sau IVAO, însă cu condiția dacă livrările lor scutite de TVA au depășit 50% din cele impozabile cu TVA, a anunțat reprezentantul EY Moldova. Va continua.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

3407 views

The date of publishing:

22 February /2018 08:01

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | Noutăți | Legislație fiscală | Leasing

Tags:

conferinta anuala | Contabilitate | fiscalitate | impozit pe venit | amortizare a activelor

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon