News

Confirmarea valorii activelor de capital pentru restituirea impozitului pe venit

Lista documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice a activelor de capital care urmează a fi anexate de către persoana fizică la cererea privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat sau reţinut în plus de la persoana fizică rezident a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, este propusă de Ministerul Finanțelor spre consultare publică. Potrivit proiectului ordinului, persoanele fizice şi juridice vor anexa la cerere, în dependenţă de tipul tranzacţiei: 1. Pentru proprietatea privată nefolosită în activitatea de întreprinzător • Proprietate procurată - contractul de vânzare-cumpărare, iar agentul economic – factura fiscală și contractul de vânzare – cumpărare, actul de achiziţie, precum şi alte documente care atestă trecerea dreptului de proprietate şi suportate cheltuieli și documentul internațional-invoice şi declarația vamală aferentă sumei facturate; • Proprietate construită de sine stătător, persoana fizică - contractul de vânzare – cumpărare, contractul de prestări servicii, iar agentul economic - contractul de prestări servicii, factura de expediţie sau factura fiscală ori contractul de vânzare – cumpărare, actul de achiziţie, precum şi alte documente care atestă trecerea dreptului de proprietate şi suportarea cheltuielilor • Proprietate dobândită prin moştenire - certificatul de moştenitor legal sau preţul de piață la data intrării în proprietate în cazul în care acesta este mai mare sau lipsește în certificat • Proprietate primită prin donație - contractul de donaţie sau preţul de piață la momentul donării în cazul în care acesta este mai mare decât cel indicat în contract • Proprietate primită prin contractul de întreţinere pe viaţă - contractul de întreţinere pe viaţă sau preţul de piață la momentul donării în cazul în care acesta este mai mare decât cel indicat în contract • Proprietate dobândită prin schimb - contractul de schimb, iar agentul economic, la rândul său, va anexa factura de expediţie sau factura fiscală şi contractul de schimb, precum şi alte documente care atestă trecerea dreptului de proprietate, în cazul achitării suplimentare • Proprietatea dobândită prin investirea mijloacelor băneşti în construcția imobilului - contractul sau un alt act juridic ce confirmă suportarea cheltuielilor, iar agentul economic - contractul de investiție a mijloacelor bănești în construcţia imobilului • Proprietatea dobândită în urma cesiunii de creanţă -persoanele vor anexa contractul de cesiune a creanței. 2. În cazul activelor de capital exprimate îm acțiuni, obligațiuni: • Acțiuni, obligațiuni procurate – contractul de vânzare – cumpărare, iar agentul economic - certificatul de proprietate asupra acţiunilor care atestă dreptul de proprietate asupra acţiunilor precum şi valoarea acestora, emis la dobândire ori contractul de vânzare – cumpărare şi factura fiscală şi raportul brokerului sau a societăţii de investiţii • Acțiuni, obligațiuni primite prin donație, persoana fizică și agentul economic vor anexa contractul de donaţie sau preţul de piață la momentul donării în cazul în care acesta este mai mare decât cel indicat în contract; • Acțiuni, obligațiuni dobândite prin moștenire - certificatul de moştenitor legal sau preţul de piață la data intrării în proprietate în cazul în care acesta este mai mare sau lipsește în certificate. 3. În cazul altor titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător : • Procurate - contractul de vânzare – cumpărare, iar persoanele juridice - factura fiscală şi/sau contractul de vânzare – cumpărare (dacă există), alte documente care atestă trecerea dreptului de proprietate • Proprietate dobândite prin schimb, persoana fizică și agentul economic vor prezenta contractul de donaţie sau preţul de piață la momentul donării în cazul în care acesta este mai mare decât cel indicat în contract • Proprietate dobândite prin moștenire, doar persoana fizică va oferi certificatul de moştenitor legal sau preţul de piață la data intrării în proprietate în cazul în care acesta este mai mare sau lipsește în certificat • Proprietate primite prin donație, ambii vor prezenta contractul de donaţie sau preţul de piață la momentul donării în cazul în care acesta este mai mare decât cel indicat în contract. 4. În cazul activelor de capital terenuri: • Procurate - contractul de vânzare – cumpărare, iar agentul economic - factura de expediție sau factura fiscală / contractul de vânzare – cumpărare, actul de achiziție, precum și alte documente care atestă trecerea dreptului de proprietate; • Primite prin donație, ambii vor anexa contractul de donaţie sau preţul de piață la momentul donării în cazul în care acesta este mai mare decât cel indicat în contract • Dobândite prin moștenire, doar persoana fizică va avea de prezentat certificatul de moştenitor legal sau preţul de piață la data intrării în proprietate în cazul în care acesta este mai mare sau lipsește în certificat • Terenuri dobândite prin schimb - contractul de schimb, iar agentul economic va atașa contractul de schimb şi factura de expediție sau factura fiscală, precum și alte documente care atestă trecerea dreptului de proprietate. • În cazurile prevăzute, va fi prezentat contractul de întreţinere pe viaţă. 5. În cazul activelor de capital Opţionul la procurarea sau vânzarea activelor de capital: • Pentru tipul tranzacției Opțion procurat, persoana fizică va anexa la cerere contractul privind opţionul la procurarea sau vânzarea activelor de capital, iar agentul economic - contractul privind opţionul și factura de expediție sau factura fiscală, precum şi alte documente care atestă trecerea dreptului de proprietate La toate tipurile activelor de capital, pentru tipul tranzacției divizarea proprietății urmare a divorțului, persoana fizică va anexa orice act juridic ce confirmă valoarea activelor la data dobândirii dreptului de proprietate, obţinute ca urmare a redistribuirii proprietăţii în devălmăşie între soţi sau între foştii soţi. Ordinul este propus spre consultare până la data de 21 decembrie curent.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

1453 views

The date of publishing:

19 December /2017 14:02

Domeniu:

Impozitul pe venit | Noutăți

Tags:

proprietate privata | impozit pe venit | restituirea

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon