News

Consultarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022

Începând cu ziua de astăzi, 3 septembrie, Cancelaria de Stat, în comun cu ministerele și alte autorități administrative centrale, organizează în regim online 17 consultări publice a politicilor și acțiunilor de reformă care vor fi proiectate în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022. Evenimentele se vor desfășura până la 10 septembrie curent și vor fi axate pe identificarea și proiectarea celor mai necesare, eficiente și durabile intervenții și politici publice pe termen imediat și scurt, impactul cărora în perspectivă medie va ținti realizarea obiectivelor de dezvoltare, setate în Programul de activitate al Guvernului „Moldova vremurilor bune”.  
 
Acesta are drept scop reducerea durabilă a sărăciei, crearea locurilor de muncă bine plătite, asigurând condiții pentru creșterea productivității muncii, stimularea unor investiții locale și străine pentru creșterea și diversificarea capacităților naționale de producție, adaptarea societății la schimbările climatice globale, îmbunătățirea cardinală a politicilor și a guvernării, reabilitarea mediului ambiant, asigurarea securității statului și cetățenilor etc., comunică Cancelaria de Stat.

 
Autoritățile își propun să asigure sinergia și corelarea reformelor și intervențiilor de politici în toate domeniile cu angajamentele asumate în cadrul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană în vederea accelerării procesului de apropiere a Republicii Moldova de perspectiva de aderare la Uniunea Europeană.
 
 
Tematicile consultărilor publice reflectă domeniile Programului de activitate al Guvernului „Moldova vremurilor bune”. Evenimentele de consultare publică vor facilita identificarea și formularea pe baza discuțiilor a recomandărilor de politici noi, promovarea diferitelor instrumente și abordări inovative în raport cu constrângerile și problemele fiecărui domeniu discutat.
 
Cele 17 evenimente vor reuni în discuții factori de decizie din cadrul ministerelor și altor autorități administrative centrale, reprezentanții autorităților administrative centrale autonome, autorităților publice locale și regionale, organizațiilor societății civile, lideri de opinie și exponenții mediului academic, pentru a participa într-un dialog strategic privind agenda de reforme ale Guvernului pentru anii 2021-2022.
 
Informația detaliată privind fiecare eveniment de consultare publică, inclusiv formatul acestora, poate fi accesată pe paginile web ale autorităților publice responsabile, inclusiv pe portalul www.particip.gov.md
 
Totodată, va fi asigurată transmisiunea live a tuturor evenimentelor pe privesc.eu, conform calendarului stabilit.
 


via | cancelaria.gov.md

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

336 views

The date of publishing:

03 September /2021 07:57

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon