News

Controlul financiar public intern – la un deceniu de la implementare

La data de 17 decembrie 2020, a avut loc Conferința internațională jubiliară „CFPI după un deceniu – privire în viitor”, destinată auditorilor interni din sectorul public din Republica Moldova, cu prilejul împlinirii a 10 ani de la adoptarea Legii nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, document care a deschis porțile pentru dezvoltarea funcției de audit intern și a sistemului de control intern managerial. Conferința a fost organizată de comun cu experții internaționali din Olanda, Croația, România și Armenia, reprezentanții Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” și reprezentanții Asociației auditorilor interni din Republica Moldova.

În debutul evenimentului, Secretarul general al Ministerului Finanțelor, Iuri Pașinschi a reiterat importanța documentării și instruirii auditorilor interni, dar și despre suportul din partea instituțiilor de profil pe care aceștia pot conta, asigurând în acest sens că, Ministerul Finanțelor, de comun cu I.P. „CTIF”, Asociația Auditorilor Interni, PEMPAL și donatorii externi vor continua să îmbunătățească mediul și instrumentele care sunt la dispoziția auditorilor interni.

Pentru a aborda procesele economico-financiare, de achiziții publice și altele, e necesar ca auditorii interni să cunoască legislația și să aplice tehnicile corecte și eficiente de audit, iar pentru a evalua procesele care sunt din ce în ce mai dependente de tehnologiile informaționale, aceștia trebuie să dețină cunoștințele de rigoare. Valoarea adăugată pe care auditorii o pot demonstra managerilor este ca aceștia să reacționeze imediat, să ofere consultanță utilă, de calitate”, a menționat Iuri Pașinschi.

Aspectele cheie abordate în cadrul Conferinței au fost: reorientarea planificării auditului intern în perioada imediat următoare; riscurile și prioritățile emergente; noul program de instruire pentru auditorii interni, precum și viziunea internațională privind auditorul intern în 2021.

În acest sens, Curtea de Conturi a prezentat un set de recomandări destinate auditorilor interni dar și managerilor, în vederea consolidării sistemului de control intern managerial.

De asemenea, președintele Asociației auditorilor interni a venit cu o prezentare foarte utilă, privind axarea și stabilirea diferenței dintre riscurile tradiționale pe care auditorul intern a obișnuit să le evalueze, față de riscurile emergente, care bat alarma în condițiile pandemice.

O informație complet nouă care a fost prezentată publicului se referă la Programul de instruire pentru auditorii interni. Acesta va sta la baza noului proces de certificare națională a auditorilor interni din sectorul public.

Cât privește contribuția oaspeților de peste hotare, aceștia au venit cu viziuni de viitor, punând accent pe rolul auditorului intern în anul 2021. În acest context, auditorul intern pășește o nouă treaptă în propria dezvoltare profesională, cu accent pe consiliere, reacție rapidă, riscuri și soluții IT.

Implementarea Sistemul de Control Financiar Public Intern, după o perioadă de mai bine de un deceniu a însemnat dezvoltarea metodologiei și legislației naționale în conformitate cu acele metodologii şi standarde recunoscute la nivel internațional, precum şi familiarizarea largă și implementarea celor mai bune practici ale Uniunii Europene. Acest fapt a marcat necesitatea unei reforme ample în domeniul controlului şi auditului intern în sectorul public”, a declarat Diana Grosu - Axenti, șef de Direcție generală din cadrul I.P. „CTIF”.

La rândul său, șeful Direcție politici în domeniul controlului financiar public intern din cadrul Ministerul Finanțelor, Petru Babuci a menționat că, în anul curent au fost implementate un șir de acțiuni importante pentru dezvoltarea funcției de audit intern.

Unii auditori interni au obținut certificate de calificare profesională, asta luând în calcul impedimentele legate de organizare în condiții de pandemie. Un alt element a fost elaborarea Programului de Instruire pentru auditorii interni care va sta la baza noului sistem de certificare, precum și simplificarea normelor de audit intern, ceea ce oferă mai multă flexibilitate în desfășurarea activității. La fel, au mai fost aprobate Regulamentele privind auditul intern prin asociere și pe bază de contract”, a conchis Petru Babuci.

La final, participanții au menționat că evenimentul a fost organizat la un nivel profesionist, a fost informativ și, de fapt, și-a atins scopul principal – cel de a consolida rețeaua auditorilor interni din sectorul public din Republica Moldova.


via | ctif.gov.md

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Instituția Publică Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF)

962 views

The date of publishing:

18 December /2020 16:17

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

Controlul Financiar Public Intern | audit intern

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon