News

Criteriile de risc pentru activitatea de întreprinzător. Sănătatea publică

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției sociale propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Documentul a fost elaborat în conformitate cu Legea nr. 230 din 23.09.2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, prin care a fost modificată Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. Astfel, cadrul normativ prevede că, la propunerea organelor de control pe domeniile lor aferente, Guvernul va aproba criteriile de risc pentru toate domeniile de control, modul de stabilire a gradelor de risc, de ponderare şi utilizare a criteriilor în cauză pentru determinarea gradului de risc al persoanelor la planificarea controlului de stat. Metodologia propusă va fi utilizată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică în următoarele scopuri: • planificarea anuală a controalelor; • luarea deciziei privind efectuarea unui control inopinat; • identificarea soluției optime cu privire la petiția depusă la organul de control sau la informațiile privind încălcarea legislației care au devenit cunoscute organului de control; • elaborarea listelor de verificare și stabilirea cerințelor de reglementare care ar trebui incluse în lista de verificare; • în cazul planificării strategice a activității sale de control; • în alte situații referitoare la decizii în domeniul controlului asupra activității de întreprinzător. Metodologia prevede că la determinarea criteriilor de risc se va lua în calcul: • domeniul activității economice • numărul de angajați la întreprindere • istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, cât şi cu prescripțiile Agenției • data ultimului control; • perioada de activitate a întreprinderii. În funcție de punctajul obținut în urma aplicării formulei, subiecții controlului vor fi incluşi într-o listă şi, în baza clasamentului, Agenția va întocmi proiectul planului anual al controalelor planificate, pe care îl înregistrează în Registrul de stat al controalelor. La calcularea riscului se va selecta doar câte un aspect de evaluare de la fiecare criteriu de risc. Desfășurarea controalelor va avea loc doar în baza și în limitele listei. Totodată, petițiile depuse la Agenție, precum și informațiile privind încălcarea legislației care au devenite cunoscute vor fi evaluate în baza analizei riscurilor. Implementarea acestui proiect nu necesită alocarea resurselor financiare suplimentare de la bugetul de stat.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Sănătăţii

2152 views

The date of publishing:

07 June /2018 10:46

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

sănătate | Agenţia | criterii de risc | punctaj | consultari publice

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon