News

Curtea de Conturi: Raportul privind executarea bugetului de stat pentru anul 2020

Raportul auditului asupra raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pentru anul 2020 a fost prezentat astăzi, 28 iunie 2021, în cadrul ședinței Curții de Conturi, la care au participat și reprezentanți ai Ministerului Finanțelor și Serviciului Fiscal de Stat.
 
Auditul financiar executat a avut ca scop obținerea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că Raportul întocmit de Ministerul Finanțelor în toate aspectele semnificative este elaborat în conformitate cu prevederile legale și prezintă informația privind executarea de casă, bazată pe datele evidenței sistemului trezorerial și datele consolidate ale rapoartelor autorităților bugetare, iar operațiunile sunt corecte și conforme prevederilor legale.
 

Astfel, misiunea de audit a constatat că probele colectate sunt suficiente și relevante pentru a oferi o bază pentru opinia emisă, întrucât constatările de audit nu depășesc pragul de materialitate stabilit.

 

Echipa de audit recomandă Ministerului Finanțelor să asigure în continuare controlul asupra expunerii portofoliului datoriei de stat la riscurile de rată a dobânzii de refinanțare și valutare, precum și să asigure diversificarea instrumentelor de contractare a datoriei de stat interne către potențialii investitori.

 

Totodată, în comun cu alte organe de resort, Ministerului i se recomandă să întreprindă măsuri în vederea recuperării la bugetul de stat a datoriilor beneficiarilor garantați și recreditați, în special a datoriilor cu termenul de achitare expirat.

 

Reamintim, Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat în anul 2020 a fost prezentat în cadrul ședinței Executivului din 16 iunie curent. Veniturile bugetului de stat au fost acumulate în sumă de 38,5 mld. lei, cu 1,219 mld. lei sau cu 3,3% mai mult față de prevederile stabilite, în timp ce cheltuielile executate au constituit 49,635 mld. lei, cu 3,645 mld. lei sau cu 3,8 % sub nivelul prevederilor anuale.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

761 views

The date of publishing:

28 June /2021 13:25

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

curtea de conturi | raport | buget de stat | Ministerul Finanţelor | monitorul.fisc.md

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon