News

Declarația vamală. Detaliile, altfel

Declarațiile vamale se vor perfecta doar cu utilizarea procedurii electronice (informaționale), fără suport de hârtie. Doar în cazuri temeinic justificate se vor perfecta cu utilizarea procedurii electronice și pe suport de hârtie. Această prevedere este inclusă în proiectul ordinului Serviciului Vamal de modificare a Ordinului nr. nr.346-O Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu, aprobat de autoritatea vamală la 24 decembrie 2009, care urmează a fi abrogat după punerea în aplicare a noilor prevederi. Necesitatea rescrierii documentului este condiționată de armonizarea legislației vamale naționale la legislația Uniunii Europene și anume cu Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri, încheiată la Interlaken la 20 mai 1987. Noul document prevede divizarea într-un capitol separat al Indicațiilor privind completarea declarației vamale în detaliu în cazul procedurii vamale de tranzit. Totodată, identificarea declarațiilor vamale va fi efectuată după tipul acestora (rubrica 1): • declarație standard (EX/IM A) • declarație simplificată (EX/IM B, C) • declarație suplimentară (EX/IM E, F) • declarație de tranzit (T 1). Atenționăm asupra faptului că anexele la proiectul ordinului (codificarea ambalajelor, anexa nr.9) au fost modificate totalmente, deoarece acestea urmează să coincidă cu codurile indicate în Convenție, ca și codurile tipurilor drepturilor de import/export și codurile modalităților de plată și garantare ale acestora. Proiectul conține și Lista codurilor şi datelor ce trebuie înscrise în rubrica 20, potrivit regulilor INCOTERMS, Nomenclatorul de unităţi monetare agreate de Banca Naţională a Moldovei, Nomenclatorul codurilor birourilor şi posturilor vamale, Lista codurilor operaţiunilor comerciale, Lista codurilor modurilor de transport, Lista codurilor regimurilor financiare. Alte anexe la proiectul ordinului sunt Lista codurilor preferinţelor tarifare, Codurile procedurilor vamale cu explicații succinte (total nouă proceduri), Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare la scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal al ţării în funcţie de regimul vamal solicitat etc. O noutate absolută este Anexa nr.18, care prevede completarea rubricilor necesare pentru perfectarea unei declarații simplificate. Notele explicative la tabel stabilesc că formatul redus pentru anumite date prevăzute în cadrul declarațiilor simplificate nu are ca efect limitarea şi nici influenţarea cerinţelor enunţate în Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu, în special în ceea ce priveşte informaţiile care trebuie incluse în declaraţiile suplimentare.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Serviciul Vamal al Republicii Moldova

1954 views

The date of publishing:

30 October /2019 14:30

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

Serviciul Vamal | Proiect | Ordin | procedura | declaratia simplificata | monitorul.fisc.md

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon