News

Declarațiile de producător și de producător casnic. Reguli unice pentru toate persoanele fizice

Producătorii și producătorii casnici vоr putea соmеrсiаliza dоаr surplusul producției agricole de sezon pentru саrе va fi asigurată rеsреctаrеа cerințelor de siguranță а alimentelor, рrесum și  surplusul din producția din zootehnie în fоrmă naturală, în mаsă vie și sacrificată, pentru саrе а fost asigurată rеsресtаrеа cerințelor sanitar-veterinare, stabilește proiectul Regulamentului privind reglementarea eliberării și evidenței formularelor Declarației de producător și a Declarației de producător casnic (Declarații) ce urmează a fi examinat în cadrul ședinței de astăzi, 5 octombrie, a Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător.

 

Autorii documentului afirmă că acesta a fost elaborat în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, care a fost modificată prin Legea nr. 17/2021 și vine să stabilească reguli unice pentru toate persoanele fizice care comercializează produsele agricole obținute în gospodăria proprie.

 

Potrivit proiectului, Declarațiile  vor fi eliberate, înregistrate și generalizate de către reprezentantul administrației pieței (în cazul vânzării în piețe) sau al autorității administrației publice locale (AAPL), cu utilizarea Sistemului informațional automatizat „Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale” (SIA SCITL).

 

Proiectul stabilește modelul, procedura de completare, înregistrare și evidență a Declarațiilor, precum și modul de generalizare și analiză a datelor incluse în acestea, cu utilizarea SIA SCITL. Un punct separat al Regulamentului prevede că,  la epuizarea cantității produselor indicate în Declarații sau încetarea exercițiului de comerț în cazurile comerțului în piețe sau amplasamente, producătorul va indica în Declarație datele privind soldurile finale și sumele primite de la realizarea mărfii și va prezenta formularele reprezentantului AAPL, care, la rândul său, le va reflecta în SIA SCITL.

 

În cazul aprobării proiectului în redacția propusă, Declarațiile vor fi valabile:

  • o zi – în cazul efectuării comerțului în piețe sau pe teritoriul APL, iar în cazul
  • 30 de zile – la comercializarea producției din gospodăria proprie.

 

Formularele Declarațiilor se vor prezenta, la solicitare, consumătorilor, reprezentanților pieței, funcționarilor AAPL, precum și organelor împuternicite cu dreptul de efectuare a controlului de stat sau a cumpărăturii de control.

 

Totodată, administrațiile piețelor și AAPL vor fi obligate să țină evidența Declarațiilor prin intermediul SIA SCITL în Registrul de evidență al Declarației de producător și Declarației de producător casnic, termenul de păstrare al acestora fiind un an după generalizare.

 

În momentul de față modelul Declarațiilor încă nu este reglementat prin nici un act normativ, acestea fiind eliberate de către primării în formă liberă. De asemenea, Declarațiile nu sunt documente de strictă evidență, care servesc drept confirmare a provenienței bunurilor.

 

În opinia autorilor, odată cu punerea în aplicare a noilor prevederi, vor fi realizate câteva obiective importante ce țin de valorificarea în piețe a produselor agricole autohtone, crearea evidenței centralizate, verificarea provenienței și a calității acestora.

 

Menționăm că proiectul regulamentului urmează a fi aprobat prin hotărâre de Guvern și va intra în vigoare la data publicării în „MO”, fapt desre care publicația noastră vă va informa suplimentar.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

848 views

The date of publishing:

05 October /2021 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

declaratia de producator | proiect HG | monitorul.fisc. md

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon