News

icon Despre noua perioadă fiscală pentru impozitul pe venit

Articolul 121 alin. (1) din CF stabilește că prin perioadă fiscală privind impozitul pe venit se înţelege anul calendaristic la încheierea căruia se determină venitul impozabil şi se calculează suma impozitului care trebuie achitată. Prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (MO, 2016, nr. 472-477/947), care a intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017, art. 121 care reglementează perioadă fiscală aferentă impozitului pe venit a fost completat cu alin. (4)–(6): (4) Prin derogare de la prevederile ali...

author icon

Olga Golban

author icon

Alina Vragaleva-Platița

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

icon This article is intended only for subscribed users. For subscribe you need to select the subscription

I am subscriber
image

Premium Subscription

2 299 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

1 499 MDL

Order now

4734 views

The date of publishing:

08 February /2017 14:00

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon