News

Dezvoltarea regională 2022-2024: aprobarea Documentului unic de program

În Monitorul Oficial din 14 ianuarie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 23 din 12 ianuarie 2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024, care reprezintă planificarea pe termen mediu a măsurilor de implementare a Strategiei naționale de dezvoltare regională, fiind o sinteză a programelor operaționale regionale și include lista proiectelor prioritare de dezvoltare regională, selectate în baza unui concurs, ce urmează a fi implementate în următorii trei ani.

 

Astfel, cele mai multe programe (26) țin de domeniul aprovizionare cu apă și sanitație, inclusiv a 33 localități din Dondușeni, Soroca și Ocnița; construcția stației de tratare a apei și extinderea sistemului de canalizare în Edineț și Cupcini; sisteme de sanitație moderne în raionul Glodeni; construcția stației de epurare regionale și extinderea rețelelor de canalizare în or. Florești; construcția apeductelor interioare în satele Tomai și Sărata-Răzeși din Leova etc.

 

Alte proiecte incluse în document țin de valorificarea infrastructurilor de afacere; dezvoltarea mediului antreprenorial; sporirea atractivității turistice; revitalizarea urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice.

 

Printre proiectele incluse în Documentul unic mai menționăm:
  • Construcția Centrului expozițional NORD-EXPO în mun. Bălți;
  • Rețeaua Start-up Hub: Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord;
  • Crearea complexului turistic sportiv-ecvestru ”AT-prolin” în UTA Găgăuzia;
  • Valorificarea potențialului turistic al regiunii de centru (Strășeni, Călărași, Nisporeni și Ungheni);
  • Racordarea la utilități a subzonei nr. 18 din cadrul ZEL Bălți.

 

 Totodată, Documentul unic de Program este organizat în 3 programe de finanțare:
  • „Competitivitate”
  • „Dezvoltare Urbană”
  • „Infrastructură Regională”.

 

 Finanțarea proiectelor incluse în Documentul unic de program pentru anii 2022-2024 se va efectua din contul mijloacelor financiare alocate din Fondul național pentru dezvoltare regională și din alte surse financiare neinterzise de legislație. Suma solicitată din Fond este de 0,91 mld. lei, pentru implementarea proiectelor fiind necesare resurse financiare în sumă de circa 1,58 mld. lei.  

 

Implementarea proiectelor va fi monitorizată de agenţiile de dezvoltare regională şi Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

 

Este de menționat că cele 46 de proiecte au fost selectate din 237 de note conceptuale, depuse în prima etapă de concurs, ce a avut loc în perioada august - noiembrie 2020.

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1056 views

The date of publishing:

17 January /2022 07:57

Catalogul tematic

Noutăți | Turism

Tags:

dezvoltare regioala | program | apa | infrastructura | finantare | apeduct | turism

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon