News

Digitalizarea administrării proprietății publice

Astăzi, 18 aprilie, a fost lansat proiectul de asistență pentru reforma guvernanței în cadrul întreprinderilor de stat ce urmează a fi implementat în cadrul Agenției Proprietății Publice (APP), cu suportul Fundației Soros Moldova și cu sprijinul Centrului Analitic Expert-Grup.

 

Proiectul își propune digitalizarea informației despre gestiunea proprietății publice și să consolideze capacitatea APP în vederea aplicării principiilor bunei guvernări în cadrul întreprinderilor de stat. De asemenea, se urmărește îmbunătățirea comunicării APP cu publicul privind activitatea întreprinderilor de stat, precum și elaborarea unui cadru legal eficient pentru fortificarea guvernanței corporative, în corespundere cu recomandările Fondului Monetar Internațional.

 

Potrivit lui Eugeniu Cozonac, directorul general AAP, una dintre priorități pentru autoritate este digitalizarea proceselor interne și a registrelor care există la APP. Este foarte important să implementăm niște procese care treptat vor dezvolta o cultură corporativă diferită de ceea ce a fost până acum. Parte a schimbării culturii corporative care va duce la eficiență este creșterea transparenței decizionale, pentru ca populația să cunoască ce se întâmplă cu întreprinderile de stat. Noi am identificat în cadrul Agenției o serie de procese care sunt ineficiente – cum ar fi ținerea mai multor Registre, datele cărora nu sunt sincronizate și nu oferă o informație de ansamblu privind activitatea întreprinderilor, ceea ce face dificilă adoptarea de către stat a unor decizii, a menționat directorul AAP.

 

După cum a explicat directorul Centrului Analitic Expert-Grup, Adrian Lupușor, proiectul constă din două obiective majore; primul ține de sporirea transparenței și comunicării cu publicul pentru a face accesibilă informația despre întreprinderile de stat și proprietatea publică prin digitalizarea datelor colectate la moment de către APP și prin simplificarea activității de reglementare de către APP,  ce va oferi posibilitatea conducerii să cunoască situația la zi a fiecărei întrenderi,  fiind dezvoltat în acest sens și un sistem informational. Încă un obiectiv ține de îmbunătățirea cadrului legal și instituțional care vizează guvernanța corporativă în sectorul de stat prin elaborarea proiectului de lege privind politica de stat în domeniul propietății publice, care va reprezenta viziunea statului în domeniul proprietății publice, acesta fiind și un angajament al FMI.

 

Menționăm că principalele activități care urmează să se desfășoare în cadrul proiectului sunt:
  • digitalizarea registrelor cu informații despre proprietatea publică,
  • actualizarea și îmbunătățirea paginii web a APP, 
  • elaborarea politicii de stat în domeniul proprietății publice,
  • stabilirea mandatelor oficiale pentru întreprinderile de stat,
  • îmbunătățirea legislației privind activitatea întreprinderilor de stat, în conformitate cu recomandările FMI, 
  • oferirea suportului întreprinderilor de stat cu privire la implementarea în practică a Codurilor de bună guvernare și a cerințelor de control intern, în conformitate cu cele mai bune practici de guvernanță corporativă.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Expert-Grup

479 views

The date of publishing:

18 April /2022 15:42

Domeniu:

Servicii electronice | Noutăți

Tags:

intreprindere de stat | digitalizare | Proiect

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon