News

Dispoziția CSE: termenele de prescripţie şi termenele de decădere

Pe durata stării de urgenţă, termenele de prescripţie şi termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgenţă instituite potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 49 din 31 martie 2021.

Prevederea este inclusă în Dispoziția nr. 3 din 15.04.2021 a Comisiei pentru  Excepţionale a Republicii Moldova. 

Totodată, Dispoziția stabilește că:

35. Se suspendă, pe perioada stării de urgenţă, acţiunea art. 21 din Legea
nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar privind dreptul la acordarea premiilor unice.


36. Se scutesc de taxele vamale, taxele pentru procedurile vamale şi T.V.A.:
1) lotul de 120 000 doze de vaccin Y aM-KOBHJţ-BaK (Sputnik V), acordate Guvernului Republicii Moldova cu titlu de donaţie, importate din Federaţia Rusă de către Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică în calitate de beneficiar (partea contractantă);
2) lotul de 62 000 doze de vaccin Y aM-KOBH/f-Baic (Sputnik V), acordate pentru raioanele de est ale Republicii Moldova cu titlu de donaţie, importate din Federaţia
Rusă de către IS „JIEKcDAPM”.


37. Agenţia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale va elibera autorizaţie
de import pentru loturile de vaccin menţionate la pct. 36.


38. Prin derogare de la prevederile subpc. 9) al pct. 6 din Regulamentul cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor de producător la medicamente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/2010, preţul de producător la vaccinurile împotriva COVID-19 sau împotriva altei boli infecţioase, care a determinat instituirea stării de urgenţă, se va stabili în cuantumul solicitat de producător sau de deţinătorul certificatului de înregistrare a medicamentului. 

Documentul mai prevede că pe perioada stării de urgenţă nu pot fi urmărite:
4.1. bunurile de uz personal sau casnic, inclusiv mobilierul, care sunt indispensabile traiului debitorului persoană fizică şi membrilor familiei sale, destinate întreţinerii unui mod de trai rezonabil, cu condiţia ca valoarea fiecăruia dintre aceste bunuri să nu depăşească 5000 lei;
4.2. bunurile copiilor debitorului;
4.3. ordinele, medaliile, alte semne distinctive cu care au fost decoraţi debitorul sau membrii familiei sale;
4.4. produsele alimentare necesare debitorului şi membrilor familiei sale timp de 3 luni, iar dacă debitorul se ocupă exclusiv cu agricultura, alimentele necesare până la noua recoltă, animalele destinate obţinerii mijloacelor de subzistenţă şi furajele necesare pentru aceste animale până la noua recoltă;
4.5. inventarul agricol, inclusiv animalele de muncă, furajele pentru aceste animale şi seminţele pentru cultura pământului, dacă debitorul se ocupă cu agricultura, în măsura necesară continuării lucrărilor în agricultură;
4.6. combustibilul, cărbunele, lemnele necesare debitorului şi membrilor familiei sale pentru prepararea bucatelor şi încălzirea locuinţei calculate ca pentru 3 luni de iarnă;
4.7. obiectele de cult religios, portretele de familie, verighetele sau alte obiecte care au o valoare sentimentală sau personală, cu excepţia bijuteriilor sau altor obiecte de lux;
4.8. obiectele necesare debitorului pentru a-şi continua exercitarea profesiei sau ocupaţiei;
4.9. mijloacele de transport speciale pentru persoanele cu dizabilităţi, obiectele indispensabile persoanelor cu dizabilităţi şi cele destinate îngrijirii bolnavilor;
4.10. autovehiculul, dacă acesta este în mod indispensabil necesar debitorului şi membrilor familiei sale;
4.11. bunul imobil cu destinaţie locativă în care debitorul are viza de domiciliu, cu condiţia că debitorul şi soţul/soţia, copilul minor, inclusiv cel adoptiv, sau persoana aflată la întreţinerea debitorului nu au o altă locuinţă în proprietate sau în folosinţă;
4.12. animalele de companie, cu excepţia celor crescute în scopuri comerciale.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1133 views

The date of publishing:

16 April /2021 14:07

Domeniu:

Noutăți

Tags:

stare de urgenta | termen de prescripție

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon