News

Dreptul la achitarea PAM în sumă fixă cu reducere

PP „Monitorul Fiscal FISC.md” amintește persoanelor care au obligația să se asigure în mod individual în sistemul de asigurări obligatorii de asistență medicală că prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (PAM) în sumă fixă pentru anul 2021 poate fi achitată cu reduceri de 50%, 60% sau 75% (în funcție de categoria contribuabilului) din valoarea integrală a primei de asigurare (4056 lei) până la 31 martie inclusiv. Dreptul la reduceri este oferit:
 
  • fondatorilor întreprinderilor individuale, deţinătorilor de patentă, arendaşilor, arendatorilor, altor cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern, cetăţenii străini cu drept de şedere provizorie în Republica Moldova. Aceștia vor achita 2028 de lei, beneficiind de reducere cu 50% din PAM;
  • persoanelor fizice care desfăşoară activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor, aceștia beneficiază de reduceri de 60% şi vor achita doar 1622,40 lei;
  • proprietarilor terenurilor agricole care au dreptul la reduceri de 75% şi achită 1014 lei prin intermediul serviciilor teritoriale de relaţii cu beneficiarii ale CNAM.
 
Achitarea PAM poate fi efectuată la ghişeele oficiilor poştale, ale băncilor comerciale sau prin intermediul Serviciului guvernamental de plăţi electronice MPay, cu cardul bancar sau de pe un dispozitiv conectat la internet.
 
 La accesarea paginii mpay.gov.md, plătitorul va selecta câmpul „Alege serviciul”, va alege serviciul „Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă”, va introduce datele solicitate în formular, după care va urma paşii necesari, în funcţie de modalitatea de achitare. Această modalitate de plată nu necesită ca dovada achitării să fie prezentată Serviciului teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM.
 
Statutul de persoană asigurată în mod individual este acordat de CNAM din data achitării PAM în sumă fixă, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2021, şi este valabil până pe 31 decembrie 2021.
 
 
Totodată, menționăm că liber profesioniștii în sectorul justiției, indiferent de forma juridică de organizare a activităţii, precum și cei neangajați, dar care au obţinut atestat, licenţă sau autorizaţie în modul stabilit de lege, persoanele neangajate care exercită independent profesiunea de medic de familie vor achita prima în mărime integrală –  4056 de lei.
 
Amintim că, din 1 ianuarie 2021, obligația de achitare a PAM este impusă persoanelor angajate (9% din salarii și alte plăți efectuate în favoarea acestora), iar contribuțiile de asigurare socială au devenit obligația angajatorilor.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1020 views

The date of publishing:

10 February /2021 07:59

Catalogul tematic

Asigurare obligatorie de asistenţă medicală | Noutăți

Tags:

pam | suma fixa | asigurare medicala | monitorul.fisc.md

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon