News

Entitățile bugetare: specificul raportării financiare pentru anul 2021

Entitățile din sistemul bugetar sunt obligate să prezinte rapoartele financiare pentru anul 2021 pe suport de hârtie și în format electronic, prin Sistemul Informațional de Gestionare a Finanțelor Publice al Ministerului Finanțelor (modulul CNFD) strict în termenele stabilite pentru autoritățile publice centrale și direcțiile finanțe ale unităților administrativ-teritoriale în Anexele 1 și 2 la OMF nr. 144 din 09.12.2021 ce variază între 14 februarie și 3 martie 2022. La rândul lor, conform pct. 2 din ordinul menționat, conducătorii autorităților publice centrale, șefii direcțiilor finanțe ale unităților administrativ-teritoriale (UAT) pentru  asigurarea prezentării rapoartelor financiare pentru anul 2021 în termenele menționate stabilesc termenele de prezentare a rapoartelor financiare pentru entitățile bugetare subordonate.
 
În ediția din februarie a revistei „monitorul fiscal FISC.md” publicăm pentru persoanele responsabile pentru întocmirea rapoartelor financiare articol „Specificul raportării financiare anuale 2021 în entitățile bugetare” elaborat de Elena Taban, în care autorul se referă la cele mai importante particularități de întocmire ale rapoartelor, care reies din modificările Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin OMF nr. 216 din 28.12.2015, precum și a altor acte normative.
 
De menționat, că OMF nr. 216/2015 a suferit un șir de modificări esențiale, care au un impact semnificativ asupra rapoartelor financiare și se referă la următoarele aspecte importante:
-         modul de recunoaștere, evaluare și contabilizare a activelor entităților publice, în special a mijloacelor fixe, terenurilor și stocurile de materiale circulante;
-         modul de înregistrare în contabilitate și în rapoartele financiare a uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale; a rezultatelor inventarierii patrimoniului public;
-         modificarea unor formulare de rapoarte și informații financiare etc. și modul de reflectare în ele a activelor primite/transmise cu titlu gratuit în cadrul sistemului bugetar, intrate din donație, sponsorizare, ajutoare umanitare, realizate, precum și  alte majorări/micșorări.
 
Articol publicat în nr. 2 (72) al revistei „monitorul fiscal FISC.md” vine în sprijinul persoanelor responsabile pentru prezentarea rapoartelor financiare și va fi accesibil doar deținătorilor unui abonament al publicației noastre.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1023 views

The date of publishing:

31 January /2022 13:37

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

sistemul bugetar | raportare financiară | termen de prezentare

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon