News

Extrasul de cont ca document confirmativ al dreptului de restituire a TVA

Dreptul la restituirea TVA în cazul exportului de servicii, în cazul lipsei documentelor de plată ce confirmă achitarea serviciului, ar putea fi confirmat în baza extrasului de cont, care, potrivit Regulamentului1 privind organizarea contabilității în băncile din RM, poate servi drept document ce conformă recepționarea plății în contul prestatorului. Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul hotărârii Guvernului cu privire la completarea pct. 32 subp.2 lit.b) din Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată (Regulament), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2013, care urmează a fi aprobat în cadrul ședinței Executivului de astăzi, 13 aprilie.
 

Necesitatea intervenției, în afirmația autorilor, este condiționată de dificultatea cu care se confruntă exportatorii de servicii, în special din domeniul tehnologii informaționale, la confirmarea dreptului la restituirea TVA pentru serviciile prestate.

 

Redacția actuală a Regulamentului stabilește că, pentru confirmarea dreptului la restituirea TVA, subiectul urmează să prezinte documentele de plată ce confirmă achitarea serviciilor de către nerezident. Ținând cont de faptul că, în condițiile specifice activității de prestare a serviciilor prin intermediul mijloacelor electronice la export, presupunând lipsa contractelor directe între prestator-rezident și beneficiar-nerezident, nu este prevăzută prezentarea de către beneficiar a documentelor de plată. Astfel, operarea modificărilor propuse va exclude această dificultate.

 

Ministerul Finanțelor propune ca prevederile proiectului să intre în vigoare la data publicării hotărârii Guvernului în MO, în contextul în care acestea presupun modificări de importanță majoră în ceea ce vizează restituirea TVA în cazul exportului de servicii.

________________________________________________

1 Pct.28. Extrasul de cont se întocmeşte pentru a documenta operaţiunile înregistrate în contul analitic al titularului de cont în decursul perioadei determinate (zi) şi/sau altei perioade prevăzute în contract. Extrasul de cont se eliberează titularului de cont conform prevederilor contractului încheiat între părţi. La extrasele de conturi analitice interne sau ale titularilor de conturi (în cazul în care acordul între părţi nu prevede altfel), trebuie anexate documentele de plată, contabile, de casă, în baza cărora au fost efectuate înscrierile în contul analitic.

Pct. 29. Informaţia inclusă în extrasul de cont al contului analitic:

- codul băncii;

- numărul contului analitic;

- perioada înregistrărilor operaţiunilor în cont (data precedentă şi curentă);

- soldul iniţial;

- conturi de corespondenţă;

- numărul documentului;

- tipul documentului;

- rulajul pe debit;- rulajul pe credit;

- total rulajul pe debit şi credit;

- soldul final;

- altă informaţie la latitudinea băncii.

Pe extrasele de conturi pe suport de hârtie se aplică ştampila şi semnătura persoanei împuternicite, care verifică corespunderea datelor din documentele primare şi din extrasul de cont, prezenţa anexelor la extras, precum şi corectitudinea perfectării lor.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

1255 views

The date of publishing:

13 April /2022 07:59

Domeniu:

T.V.A. | Noutăți

Tags:

restituirea TVA | proiect hotarire guvern | export servicii

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon