News

Facilitățile acordate la sigurarea socială de stat a persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate ori medii

În cazul în care o persoană cu gradul I de invaliditate muncește legal cu program parțial, poate avea o scutire la achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat? Dacă da, unde și cu ce acte se adresează? Întrebarea denotă faptul că persoana se află în raport de serviciu cu un oarecare angajator. Persoanele angajate prin contract individual de muncă, persoanele aflate în raporturi de serviciu în bază de act administrativ sau prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, cu excepţia celor specificate la pct.1.2, 1.3 şi 1.5 din an.3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2017 nr.286 din 16.12.2016 (în continuare – Legea nr.286) (indiferent de faptul muncesc aceatea cu program deplin, parțial, au sau nu un oarecare grad de dizabilitate) se consideră persoane lucrătoare și sunt pasibile asigurării sociale de stat. Respectiv, în temeiul pct.1.1, angajatorul este obligat să calculeze și să achite pentru persoana angajată contribuții de asigurări sociale de stat în raport procentual cu salariul și alte recompense calculate acesteia, în mările de 23%, precum și să rețină din sumele calculate contribuții individuale în mărime de 1%. În contextul normelor juridice indicate, care reglementează modul de calculare și achitare a contribuțiilor de asigurări sociale de stat, nu prevede scutiri pentru persoanele lucrătoare cu orice grad de dizabilitate. În temeiul pct. 1 și 2 din an.1 la Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală Nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 (în continuare – Legea nr.1593) angajatorii și angajații se referă la categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense. În sensul acestei Legi, exepții pentru persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate ori medii normеlе juridice indicate nu prevăd. Cele menționate confirmă faptul, că și primele obligatorii de asigurare medicală persoana indicată în întrebare le achită în volum deplin. Totodată, țin să menționez că, în conformitate cu legislația în vigoare, sunt scutiți integral de plăți sociale și medicale doar persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate ori medii, care sunt stabilite în calitate de plătitori ai sumelor fixe de contribuții de asigurări sociale de stat și sumelor fixe de prime de asigurări medicale de stat. Conform pct. 1.6. din an. 3 la Legea nr.286, sunt scutiți integral de plata sumei fixe a contribuțiilor de asigurări sociale de stat pensionarii, persoanele cu dizabilităţi, persoanele supuse asigurării de stat obligatorii din bugetul de stat, precum şi persoanele care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct.1.1–1.5 din anexa dată, care se regăsesc în una din situaţiile:
  • fondatori ai întreprinderilor individuale;
  • notari, învestiţi în funcţie în modul stabilit de lege;
  • executori judecătoreşti, învestiţi în funcţie în modul stabilit de lege;
  • avocaţi care au înregistrată una dintre formele de organizare a activităţii de avocat în condiţiile legii;
  1. administratori autorizaţi;
  2. titularii patentei de întreprinzător pensionari, persoane cu dizabilităţi, persoanelor supuse asigurării de stat obligatorii din bugetul de stat.
În temeiul pct.1 din an. nr.2 la legea nr.1593 sunt integral scutiți de plata sumei fixe a primelor de asigurare medicală persoanele neangajate care sunt:
  • proprietari de terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract, aceștia fiind concomitent persoane cu dizabilităţi severe, accentuate ori medii sau pensionari;
  • fondatori de întreprinderi individuale, care sunt persoane cu dizabilităţi severe, accentuate ori medii;
  • titulari de patentă de întreprinzător pensionari sau cu dizabilităţi severe, accentuate sau medii.
Respectiv, doar în cazul, în care persoana indicată în întrebare, se regăsește în una din situațiile indicate anterior, ea poate fi scutită integral de plata taxelor fixe de contribuții de asigurări sociale de stat și a primelor de asigurare medicală. Pentru a obține scutirea respectivă, persoana cu dizabilităţi prezintă documentele care confirmă faptul, că i s-a acordat un oarecare grad de dizabilitate, la CNAS, care ține evidența acestor persoane și efectuează asigurarea lor socială din contul bugetului de stat. Concomitent, conform pct. i) al alin. (4) din art.4. al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 (in continuare – Legea nr.1585), Guvernul are calitatea de asigurator pentru persoanele neangajate cu dizabilităţi severe, accentuate sau medii cu domiciliul în RM şi aflate la evidenţa instituţiilor abilitate din RM, specificate la alin.(9), cu excepţia persoanelor obligate prin lege să se asigure în mod individual. Totodată, conform lit. d) din alin. (9) al art. 4 din Legea nr.1585, evidenţa nominală a categoriilor de persoane asigurate de Guvern, indicate la lit.i) din acelaşi art., se ţine de CNAS. Din cele menționate anterior rezultă că persoanele cu dizabilităţi nu au obligația de a se asigura în mod individual, după înregistrarea la CNAS în calitate de persoane cu dizabilități, acestea vor avea dreptul de a fi asigurați medical de către Guvern din mijloacele bugetului de stat.
author icon

Olga Grinevici

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

3946 views

The date of publishing:

04 August /2017 09:15

Domeniu:

Asigurare socială de stat | Noutăți | Asigurare obligatorie de asistenţă medicală

Tags:

facilitate fiscala | contribuabil | dizabilitati | Guvern | buget de stat | cnas | asigurarea medicala | asigurare sociala

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon