News

Fondul de câştiguri la desfăşurarea pariurilor va constitui cel puţin 65%

În Monitorul Oficial din 21 septembrie curent a fost publicată Hotărârea pentru aprobarea Regulamentelor-tip privind organizarea şi desfăşurarea activităţii în domeniul jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat. Astfel, prin această hotărâre au fost aprobate următoarele acte: Regulamentul-tip privind organizarea și desfășurarea pariurilor pentru competițiile sau evenimentele sportive stabilește cerințele pentru acestea pe teritoriul Republicii Moldova. În conformitate cu Regulamentul, activitatea de organizare și desfășurare a pariurilor pentru competițiile/evenimentele sportive constituie monopol de stat și este realizată de S.A. „Loteria Națională a Moldovei”. Pariurile sportive se clasifică în două categorii:
  1. Pariuri mutuale (totalizator), în cadrul cărora câştigul se distribuie jucătorilor proporţional cu numărul variantelor câştigătoare deţinute de fiecare dintre aceştia, organizatorul fiind implicat doar în procesul de colectare a mizelor şi de distribuire a câştigurilor potrivit regulilor de desfășurare a pariului. În acest caz, câştigul depinde de volumul total al mizelor, precum şi de numărul jucătorilor câştigători
  2. Pariuri în cotă fixă (bookmaker), în cadrul cărora organizatorul este cel ce stabileşte, pe baza unor criterii proprii şi aduce la cunoştinţa jucătorilor cotele de multiplicare a mizei în cazul în care variantele jucate sunt declarate câştigătoare în conformitate cu regulile de desfășurare a pariului.
Mijlocul de joc specific la pariuri urmează să conţină datele prevăzute în regulile de desfășurare. Astfel, acestea trebuie să includă denumirea jocului de noroc, denumirea şi codul IDNO al organizatorului, data efectuării mizei, valoarea ei, codul sau numărul de identificare, alegerile jucătorului şi coeficienţii. Organizatorului i se interzice orice reţinere a oricărui comision din câştig, cu excepția impozitelor. Locurile de primire a mizelor trebuie să fie dotate cu mijloacele de joc auxiliare utilizate la organizarea şi desfăşurarea pariurilor, constituie dispozitive electronice cu ajutorul cărora sunt primite mizele. Totodată, Sistemul informatic central al organizatorului trebuie să deţină interfaţă care să ofere Serviciului Fiscal de Stat posibilitatea de a se conecta la acesta permanent, în scopul verificării vânzărilor organizatorului. Deţinerea interfeţei exclude obligaţia utilizării mașinii de casă şi control pentru această activitate. Documentul stipulează că Fondul de câştiguri la desfăşurarea pariurilor trebuie să constituie cel puţin 65% din suma totală a mizelor acceptate anual. Mărimile şi formele garanţiei financiare la desfăşurarea pariurilor după sistemul mutual şi a pariurilor după sistemul bookmaker se stabilesc de Agenţia Servicii Publice. Pentru desfăşurarea pariurilor nemijlocit la locul desfăşurării competiţiilor sportive şi la alte competiţii şi acţiuni este necesar acordul organizatorilor competiţiilor şi acţiunilor de a folosi rezultatele lor. Regulamentul conține și restricțiile speciale privind participarea la pariuri. Astfel, se interzice participarea la pariuri fondatorilor, membrilor și acționarilor, conducătorilor organizatorului de pariuri, agenților, persoanelor care pot deține informații despre rezultatele evenimentului și celor care au posibilitatea de a influența asupra rezultatului evenimentului, participanților la eveniment sau mărimii achitării câștigurilor. Pentru primirea câştigului, jucătorul urmează să prezinte mijloacele specifice de joc în termen de 14 zile calendaristice de la data anunţării rezultatelor. Ținerea contabilității și impozitarea pariurilor pentru competițiile sau evenimentele sportive se efectuează în conformitate cu Legea contabilității, Codul fiscal și Legea cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1133 views

The date of publishing:

26 September /2018 12:00

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

pariurile sportive | fondatori | câştigătoare | SFS

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon