Justice sector

Formularul CAS18-AN. Modul de completare și prezentare

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte că pe data de 15 ianuarie 2019 expiră termenul-limită de prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidența nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN) pentru anul 2018. În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, forma CAS18-AN se prezintă de către persoanele fizice care desfăşoară activitate independentă în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, şi nu au persoane angajate prin contract individual de muncă: - întreprinzători individuali; - notari; - avocaţi; - executori judecătoreşti; - administratori autorizaţi; - persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor. Forma CAS18-AN se prezintă subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat, pe suport de hârtie cu aplicarea semnăturii olografe a declarantului sau utilizând în mod obligatoriu, potrivit art.187 din Codul fiscal, metode automatizate de raportare electronică, în forma şi în modul reglementat de Serviciul Fiscal de Stat. Modelul formularului CAS18-AN și Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenta nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale pot fi descărcate de pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat. CNAS concretizează unele aspecte aferente modului de completare a indicatorilor formei CAS18-AN: - Perioada fiscală - se completează cu valoarea „A/2018"; - Tipul dării de seamă - se bifează în dreptul valorii „primară", iar în cazul în care pentru perioada fiscală indicată se prezintă darea de seamă care corectează darea de seamă primară se bifează în dreptul valorii „de corectare"; - În tabel referitor la o persoană se completează rânduri separate pentru fiecare lună şi, respectiv: - Col. 1 - numărul curent al înscrierii se repetă în cazul în care se îndeplinesc mai multe înscrieri pe aceeaşi persoană asigurată (Spre exemplu, dacă pentru persoana "XXXX" se completează toate 12 luni - 12 rânduri vor fi completate cu valoarea "1", iar dacă pentru persoana "XXXX" se completează 7 luni - 7 rânduri vor fi completate cu valoarea "1"); - Col. 2 - numărul lunii pentru care se declară contribuţia, care urmează să corespundă numărului lunii indicată în col. 6 şi col. 7 a rândului (Spre exemplu, dacă pentru persoana "XXXX" se completează toate 12 luni - fiecare rând se va completa cu numărul lunii respectiv cu valorile "01", "02", ......, "11", "12", iar dacă pentru persoana "XXXX" se completează 7 luni - fiecare rând se completează cu numărul lunii respective); - Col. 3 - numele şi prenumele persoanei, conform datelor din documentul ce identifică persoana; - Col.4 - numărul de identificare a persoanei (IDNP) ce se conţine în documentul de identificare a persoanei asigurate. În cazurile de lipsă a acestuia, rubrica dată nu se va completa cu alte caractere (informaţii); - Col. 5 - codul personal de asigurare socială; - Col. 6 şi col. 7 - data începerii şi încheierii desfăşurării activităţii în cadrul unei luni (Spre exemplu, în cazul lunii complete pentru luna ianuarie se completează cu valorile "01.01.2018" şi "31.01.2018", iar în cazul în care persoana a iniţiat activitate la data de 15 ianuarie 2018 pentru luna ianuarie se completează cu valorile "15.01.2018" şi "31.01.2018"); - Col. 8 - codul categoriei în care se regăsesc persoanele în cauză în conformitate cu Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate elaborat de CNAS (Spre exemplu, se completează cu valorile "127" - Fondatorii de Întreprinderi Individuale, "132" - Notarii, "131" - Avocaţii, "151" - Executorii judecătoreşti, "164" - Administratorii autorizaţi, "167" - Persoanele fizice, care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor); - Col. 9 - suma lunară a contribuţiei individuale de asigurări, care pentru anul 2018 constituie suma de 702 lei (Spre exemplu, dacă pentru persoana "XXXX" se completează toate 12 luni complete - 12 rânduri vor fi completate cu valoarea "702).via | cnas.md

Instituții:

Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Serviciul Fiscal de Stat

17540 views

The date of publishing:

10 January /2019 11:00

Catalogul tematic

Executor judecătoresc | Legislație fiscală | Noutăți | Dare de seamă fiscală

Tags:

dare de seamă anuală | termen de prezentare | CAS18-AN | activitate independenta | Notar | Avocat | comerţ | monitorul.fisc.md | cnas

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon