News

Fortificarea mecanismului de achiziții centralizate

Autoritatea centrală de achiziții creată prin hotărâre de Guvern sau decizia administrației publice locale de nivelul II va organiza, iniția și desfășura în mod centralizat proceduri de achiziție publică pentru necesitățile comune ale autorităților administrației publice centrale și/sau locale, prevede Regulamentul cu privire la modul de organizare și funcționare a autorităților centrale de achiziție (Regulament), aprobat în cadrul ședinței de Guvern joi, 29 aprilie.
 
Obiectivul documentului constă în fortificarea mecanismului de achiziții centralizate pentru utilizarea transparentă, eficientă și eficace a mijloacelor financiare, prin stabilirea principalelor cerințe obligatorii față de autoritățile centrale de achiziții create, care este o autoritate publică la autogestiune, are dreptul să perceapă taxe pentru activități de achiziție centralizate și auxiliare, mărimea cărora va fi stabilită în actul de constituire.
 
Este prevăzut și faptul că, la decizia fondatorului, în calitate de autoritate centrală de achiziție poate fi desemnată o subdiviziune structurală/instituție subordonată, finanțată integral din bugetul fondatorului.
 
Astfel, conform Regulamentului, orice autoritate contractantă care nu este inclusă în lista autorităților pentru care se desfășoară proceduri centralizate de achiziție va putea depune o cerere în adresa autorității centrale pentru a putea beneficia de procedurile respective.
Autoritățile contractante vor avea obligația de a achiziționa bunurile, lucrările și serviciile rezultate din procedurile centralizate de achiziție prin una dintre următoarele trei modalități:
  • încheierea contractelor subsecvente în baza acordurilor-cadru semnate de autoritatea centrală de achiziție în nume propriu;
  • încheierea contractelor de achiziție publică în baza rezultatelor procedurii de achiziție desfășurată de autoritatea centrală de achiziție prin intermediul altor tehnici și instrumente specifice de atribuire a contractelor de achiziții publice decât cel specificat la sbpct. 1);
  • încheierea contractelor trilaterale între autoritatea contractantă, autoritatea centrală de achiziție și operatorul economic.
 
Ca excepție de la prevederile enumerate supra, autoritățile contractante vor fi în drept de a achiziționa bunurile, lucrările și serviciile prevăzute fără utilizarea sistemului centralizat doar cu aprobarea fondatorului, formalizată printr-un act administrativ individual și în cazul în care, la momentul inițierii achiziției, niciunul dintre instrumentele prevăzute de Regulament nu poate fi utilizat, situația fiind confirmată în scris de către autoritatea centrală de achiziție la solicitarea autorității contractante.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

599 views

The date of publishing:

04 May /2021 08:00

Domeniu:

Noutăți

Tags:

achizii publice | achizitii centralizate | procedura | monitorul.fisc.md

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon