News

Gestionarea situaţiei de criză în cazul unui aflux sporit de străini

În Monitorul Oficial de vineri, 29 decembrie 2017, a fost publicată Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Mecanismului national de gestionare unitară și coerentă a situației în eventualitatea unui aflux sporit de străini, care reglementează planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și conducerea unitară a modului de acțiune a instituțiilor abilitate în situaţia indicată. Obiectivul principal al documentului constă în utilizarea resurselor umane, tehnice și materiale disponibile în vederea gestionării eficiente și operative a crizei generate de un aflux mare de străini pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, se va pune în aplicare un plan de contingență. Activitățile incluse în acest plan se realizează în două faze şi sunt identificate prin alertă de gradul I – Cod Verde, de gradul II – Cod Galben, de gradul III – Cod Roșu. Faza I (cod verde și cod galben) este gestionată de către Ministerul Afacerilor Interne și presupune un aflux de străini de până la 500 de persoane pe zi, iar faza II (Cod Roșu) este gestionată de un grup de lucru interinstituțional și presupune un aflux de la 500-1000 și mai mulţi străini pe zi. Documentul prevede crearea unui Centru provizoriu de gestionare a situaţiei de criză, care presupune locuri sau spaţii special amenajate pentru recepţia afluxului sporit de străini, controlul trecerii frontierei de stat, protecția sănătății publice și clarificarea situației străinilor care se prezintă la frontieră, având regimul zonei de tranzit. Centrul provizoriu va fi administrat de MAI și va fi dotat astfel încât să ofere condiții adecvate de cazare, hrană, asistență medicală primară și igienă personală străinilor. Aceștia se pot afla în Centru până la 72 de ore, pentru stabilirea statutului lor juridic, cu transferarea ulterioară în alte centre din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. În hotărâre se menționează că, la prima fază, implementarea se va realiza din contul şi în limita alocaţiilor aprobate în bugetele autorităţilor implicate în procesul de gestionare a crizei. În acest sens, autorităţile urmează să facă o evaluare a situaţiei din ţară şi capacităţile care pot fi puse la dispoziţie, iar ulterior, reieşind din necesităţi, poate fi solicitat inclusiv suportul partenerilor de dezvoltare. Concomitent, proiectul prevede că în cazul în care nu se reuşeşte a face faţă situaţiei de criză din resursele existente, va fi solicitată acordarea asistenţei din rezerva de stat. Costurile care implică asigurarea cu hrană şi produse igienice a străinilor aflaţi în Centru se vor realiza în conformitate cu Hotărârea Guvernului privind aprobarea raţiilor minime zilnice de alimente şi a normelor de produse de igienă pentru persoanele din Centrul de Plasament Temporar al Străinilor. În prezent costurile de întreţinere a unui străin aflat în custodie publică în astfel de centre este de aproximativ 350 MDL pe zi, sumă care include cheltuielile pentru apă, lumină, hrană şi produse igienice. Cu referire la costurile pentru asistenţa medicală urgentă prespitalicească , în document se menționează că vor fi aplicate prevederile Hotărârii Guvernului cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare, potrivit cărora costul unei solicitării în asistenţa medicală urgentă constituie 211 lei. Republica Moldova a beneficiat de suport metodologic la elaborarea Planului naţional de contingenţă din partea Inspectoratului General pentru Imigrări al Ministerului Afacerilor Interne din România în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţii de coordonare instituţională a Biroului migraţie şi azil în domeniul recepţiei, admisiei, reglementării şederii şi integrării străinilor pe teritoriul Republicii Moldova.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

1343 views

The date of publishing:

03 January /2018 08:01

Domeniu:

Noutăți

Tags:

centru de plasament | straini | Hotarare de Guvern | MAI | servicii

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon