News

Ghid privind amortizarea mijloacelor fixe: determinarea și deducerea cheltuielilor pentru reparații

În ediția revistei „monitorul fiscal. FISC. md” din decembrie 2020 este publicată continuarea articolului „Ghidul privind amortizarea mijloacelor fixe: aspecte contabile și fiscale”, în care sunt analizate aspectele determinării și deducerii cheltuielilor pentru reparații. Autorul Ghidului, Marina Brihuneț, reamintește modul de atribuire a cheltuielilor/costurilor ulterioare aferente reparației sau dezvoltării la cheltuieli curente ori la costuri ulterioare care urmează a fi capitalizate în conformitate cu SNC sau IFRS.
 
În opinia specialiștilor, situația cea mai complicată pentru contabil apare atunci când acesta urmează să califice care costuri aparțin costurilor de întreținere și asistență tehnică, costurilor cu reparația curentă sau costurilor cu reparația capitală. Legislația națională nu oferă o definiție clară aferentă reparației curente și celei capitale, lăsând aceste subiecte la discreția contribuabilului. Dar de raționamentul contabililor, mecanicilor, altor profesioniști depinde care vor fi consecințele la aplicarea acestora în scopuri fiscale și dacă la fel vor fi tratate aceste costuri și de către colaboratorii SFS în cadrul controalelor.
 
În Ghid este indicat că costurile ulterioare ce contribuie la majorarea beneficiilor economice aşteptate din utilizarea imobilizărilor corporale care nu sunt înregistrate în bilanţul entităţii se reflectă ca obiecte de evidenţă separate. Această grupă de obiecte cuprinde costurile ulterioare efectuate de către locatar (arendaş) din cont propriu cu consimţământul locatorului (arendatorului) în privința obiectelor primite în leasing operaţional (arendă/locaţiune).
 
Autorul a prezentat conceptul de cheltuieli/costuri aferente întreținerii și asistenței tehnice, costuri curente, costuri capitalizate cu reparația în baza unui tabel, pe care îl puteți analiza în revista „monitorul fiscal. FISC. md” nr. 8 (63).
 

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1709 views

The date of publishing:

03 December /2020 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

ghid | deduceri | costuri | revista | monitorul.fisc.md

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon