News

Granturi pentru startup-urile rezidenților „Moldova IT park”

Startup-urile tehnologice sunt întreprindere rezidente ale parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT park” înregistrate în RM, care solicită finanțare nerambursabilă sub formă de granturi pentru cel puțin un produs sau serviciu digital în limita de 80% din costurile legate de dezvoltarea și promovarea produselor și serviciilor digitale, dar nu mai mult de 500 mii lei.
 
Ministerul Economiei și Infrastructurii propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului Fondului de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice (Fond).

 

Potrivit documentului, pentru finanțare din mijloacele Fondului sunt eligibile produsele și/sau serviciile digitale care corespund cumulativ criteriilor: constituie inovație digitală; au potențial de comercializare; există o piață potențială pentru produsul sau serviciul respectiv; echipa de implementare dispune de experiența relevantă în sectorul industriei și de cunoștințele și abilitățile necesare pentru implementarea activităților privind dezvoltarea și promovarea produsului.

 

Proiectul indică expres cheltuieli ce pot fi acoperite din resursele Fondului: salariile brute ale personalului implicat în echipa de implementare;  costul echipamentului de scară mică și consumabilele; serviciile ce țin de tehnologii, proiectare, dezvoltare, promovare și alte servicii de consultanță, precum ar fi licențe, taxe pentru dreptul de autor și patentă; costurile de instruire a personalului și cele de deplasări legate de implementarea produsului.

 

Beneficiarul va fi obligat să achite în favoarea Administrației „Moldova IT park” un comision unic de administrare a grantului în mărime de 6,8% din valoarea grantului acordat. Stingerea acestei obligaţii a Beneficiarului se va efectua prin compensare în momentul achitării de către Administrația ”Moldova IT park” în favoarea Beneficiarului a primei tranşe din grant.

 

 

Totodată, nu vor fi acceptate spre finanțare din contul grantului taxele, impozitele, penalităţile, dobânzile, amenzile, TVA, comisioane bancare, costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare, de asigurare, taxe vamale şi alte cheltuieli adiacente procedurii de vămuire. Concomitent,  beneficiarul grantului nu va avea restanțe față BPN și de Administrația ”Moldova IT park”.

 

Documentul conține o grilă de evaluare a criteriilor ce țin de caracterul inovațional al proiectului pentru care este solicitat grantul, a criteriilor de piață, de calitate a proiectului, dar și de evaluare financiară.

 

Finanțarea proiectelor acceptate va fi efectuată în baza unui contract, conform căruia beneficiarul își asumă obligația de obținere a unui profit de cel puţin 5% din valoarea grantului acordat în baza contractului.

 

Documentul  poate fi consultat până la data de 26 octombrie 2020.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Economiei

1118 views

The date of publishing:

19 October /2020 07:59

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

start-up | it parc | grant | proiect hotarire guvern | monitorul.fisc.md

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon