News

Impozit pe venitul persoanelor fizice. Întrebări și răspunsuri

Contribuabilul o va putea utiliza scutirea pentru persoana întreținută dacă, la situația de 30 septembrie și 31 decembrie 2018, va întruni anumite condiții. Ce presupun acestea? Pentru persoanele întreținute, în sensul art. 35 din Codul fiscal, suma scutirii, pe perioade fiscale, este de 8460 și 750 de lei pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția persoanelor cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie, a persoanelor cu dizabilități severe și accentuate, pentru care scutirea constituie 4500 de lei. Persoană întreţinută este persoana care întruneşte toate cerinţele enumerate în continuare
Condiții pentru etapa ICondiții pentru etapa II
este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale
sau din copilărie, rudă de gradul doi în linie colaterală;
Persoana are un venit ce nu depăşeşte suma de 8460 lei.

La aprecierea venitului se va ține cont de veniturile impozabile și neimpozabile obținute
.
Persoana are un venit ce nu depăşeşte suma de 2820 lei.

La calcularea venitului care includ veniturile impozabile și neimpozabile;
nu se include suma alocaţiilor achitate din mijloacele bugetului de stat
pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau
din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.
În situația în care, de exemplu, copilul este născut pe parcursul anului 2018, vom distinge două situații, care au implicații la aprecierea scutirii pentru persoana întreținută:
SituațiaDreptul la scutirea pentru
persoana întreținută în etapa I
Dreptul la scutirea pentru
persoana întreținută în etapa II
Copilul s-a născut în perioada
01.01.2018-30.09.2018
++
Copilul s-a născut în perioada
01.10.2018-31.12.2018
-+
În cazul în care persoana a obținut venituri, de exemplu, doar în etapa II, poate transfera scutirea neutilizată pentru etapa I și să își micșoreze obligația aferentă impozitului pe venit? Cele două etape ale anului 2018 sunt definite ca perioade fiscale distincte, cum ar fi ani diferiți. Pentru aceste etape impozitul pe venit se determină separat, ținând cont de scutirile la care are dreptul contribuabilul pentru fiecare din etapele perioadei fiscale 2018 și cota de impunere aplicată. În cazul în care venitul impozabil a fost înregistrat doar într-o singură etapă a anului 2018, persoana fizică va utiliza suma scutirilor stabilită pentru etapa respectivă, fără a o comasa cu cea stabilită pentru altă etapă a anului.
author icon

Olga Golban

author icon

Diana Rusu

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2598 views

The date of publishing:

04 April /2019 14:01

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | Administrare fiscală | Dare de seamă fiscală | Legislație fiscală | Persoana fizică | Scutiri pentru persoanele întreținute

Tags:

impozit pe venit | scutire | persoane cu dezabilitati | persoane intretinute | contribuabil

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon