News

Infrastructura edilitară şi activitatea de salubritate în localităţile urbane în anul 2013

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind infrastructura edilitară şi activitatea de salubritate a teritoriilor localităţilor urbane pentru anul 2013. Spaţii verzi. Din suprafaţa totală a terenurilor localităţilor urbane, 7,4 mii ha sau 9,1% sînt ocupate de spaţii verzi. În perioada anilor 2007-2012 suprafaţa spaţiilor verzi este practic constantă, dar în scădere faţă de perioada anilor 2005-2006. Restrângerea suprafeţei spaţiilor verzi accentuează riscurile ecologice urbane, având un impact negativ asupra viabilităţii şi sustenabilităţii acestora, asupra calităţii vieţii şi stării de sănătate a populaţiei. Spaţiile verzi reprezintă o categorie funcţională în cadrul localităţilor sau aferentă acestora, al cărei specific este determinat, în primul rând, de vegetaţie în general amenajată, la care se asociază cadrul construit specific, cuprinzând dotări şi echipări destinate activităţii cultural-educative, sportive sau recreative a populaţiei. Suprafaţa acestor spaţii în proporţie de 54,3 la sută reprezintă spaţii de folosinţă generală (scuare, grădini, parcuri, etc.), restul fiind spaţiile din zonele turistice şi de agrement (17,3%), cele cu acces limitat (12,9%) şi spaţiile cu funcţii utilitare (10,4%). Comparativ cu anul precedent sau majorat spaţiile verzi cu funcţii utilitare – cu 178 ha, în schimb a diminuat suprafaţa spaţiilor verzi de folosinţă generală – cu 133,5 ha. Actualmente în Republica Moldova suprafaţa medie a spaţiilor verzi ce revine în medie pe un locuitor este de 49,5 m.p. Cel mai mare indicator fiind înregistrat în or. Vadul lui Vodă (mun. Chişinău) – 1027,3 m.p./locuitor şi or. Frunză (r-ul Ocniţa) – 177,1 m.p./locuitor. Totodată, nu toată populaţia oraşelor dispune de necesarul minim de spaţii verzi.În 13 localităţi urbane ale ţării suprafaţa medie a spaţiilor verzi pe un locuitor este de pînă la 26 m.p., iar în oraşul Basarabeasca în medie pe un locuitor revine în medie de 7,1 m.p. Plantarea spaţiilor verzi. În anul 2013 a fost efectuată plantarea arborilor pe o suprafaţă de 81,9 ha, iar a plantelor floricole şi a suprafeţelor de gazon pe o arie de 23,4 ha. Pe o suprafaţă de 11,0 ha au fost plantaţi arbuşti, cu 4,2 ha mai puţin faţă de anul 2012. În total în localităţile urbane pe parcursul anului au fost plantaţi 20,5 mii arbori, 5,5 mii arbuşti (cu 30 la sută mai puţin comparativ cu anul precedent), 470,0 mii unităţi de material floricol. Cea mai mare pondere a lucrărilor de plantare a arborilor, arbuştilor, plantelor floricole şi a suprafeţelor de gazon revine mun. Chişinău. De asemenea putem menţiona lucrări de plantare a arborilor în or. Orhei (6,3% din total arbori plantaţi pe ţară), mun. Bălţi (5,8%), or. Briceni (3,2%), or. Glodeni (2,4%), mun. Comrat (1,7%). Arbuşti au fost plantaţi în mun. Bălţi (20,9% din total arbuşti plantaţi), or. Anenii-Noi (20,0%), or. Briceni (10,9%), mun.Comrat (11,8%), or. Basarabeasca şi or. Căuşeni (respectiv cîte 4,5%). În 29 oraşe ale ţării regiile comunal locative pe parcursul anului nu au plantat nici un arbore sau arbuşti. Iluminarea străzilor. Pe parcursul anului 2013 pe teritoriul ţării au fost instalate pe străzi şi căi carosabile 68,3 mii lămpi sau cu 1,3 mii de lămpi mai puţin comparativ cu anul precedent. Din total lămpi instalate, 33,6 mii sunt lămpi cu natriu (49,1%). Circa jumătate din lămpi au fost instalate pe străzile şi căile carosabile ale mun. Chişinău, 9,7% - în mun. Bălţi, 5,8% - în or. Cahul, 3,4% - în or. Ungheni, 2,5 % - în UTA Găgăuzia, cîte 2% - în oraşele Rîşcani, Donduşeni, Criuleni, Orhei, Căuşeni. În anul 2013 lungimea porţiunilor de străzi şi cheiuri iluminate a constituit 2,3 mii km, fiind constantă pe parcursul a ultimilor trei ani, iar gradul de acoperire al străzilor cu iluminare este de 65,6%. Cea mai bună acoperire a serviciului de iluminat public s-a înregistrat în mun. Chişinău şi Bălţi, or. Cahul, or. Drochia, or. Soroca, mun. Comrat, peste 90% din lungimea totală a străzilor, căilor carosabile şi cheiurilorIluminarea străzilor rămîne a fi o problemă pentru jumătate din oraşe, în unele din ele iluminarea străzilor este asigurată în proporţie de pînă la 15 la sută: or. Floreşti – 14%, or. Glodeni - 7%, etc. Totodată, în oraşele Căinari şi Ghindeşti străzile din an în an practic rămîn neiluminate. În 2013 pentru prima dată a fost iluminat or. Şoldăneşti cu o porţiune de străzi şi chei de 15,7 km. Situaţia s-a îmbunătăţit în oraşele Basarabeasca, Leova şi Iargara (r-nul Leova), unde lungimea străzilor iluminate s-a mărit cu respectiv 5 km (de 2 ori), 9 km (de 1,7ori) şi 3 km (40,0%). Parcul de autovehicule cu destinaţie specială. Pe parcursul anului de referinţă în salubrizarea localităţilor urbane au fost antrenate 661 autovehicule cu destinaţie specială sau cu 40 unităţi de transport mai mult faţă de anul 2012. Din total autovehicule cu destinaţie specială, 277 (41,9%) deservesc mun. Chişinău, 23 (3,5%) r-nul Soroca, 22 (3,3%) r-nul Cahul, 17 (2,3%) r-nul Orhei, 19 (2,8%) r-nul Făleşti, cîte 17 (2,6%) în UTA Găgăuzia şi r-nul Floreşti. Pentru curăţarea drumurilor pe timp de iarna au fost utilizate 49 vehicule pentru împrăştierea nisipului şi a materialului derapant, 3 încărcătoare de zăpadă şi 5 pluguri de zăpadă cu rotor. Pentru menţinerea curăţeniei în localităţile urbane au fost utilizate de asemenea 73 tractoare echipate cu mecanisme de curăţire, 24 – automăturătoare (inclusiv 6 în mun. Chişinău), 40 – autostropitoare (inclusiv 27 în mun. Chişinău). Pe parcursul anului în ţară a fost curăţată o suprafaţă de 6,9 milioane m.p., inclusiv cu mijloace mecanizate - 3,7 milioane m.p. (53,6%). În ultimii ani se atestă o micşorare a suprafeţei poligoanelor de neutralizare a deşeurilor menajere solide, iar în 2013 această suprafaţă s-a micşorat cu 41,2 ha (19,6%), constituind 169,5 ha. Către aceste poligoane au fost transportate 2,6 milioane m.c. de gunoi menajer din localităţile urbane sau cu 226,3 mii m.c. mai mult comparativ cu anul precedent. Cantitatea de deşeuri lichide comparativ cu anul precedent s-a redus cu 1,0 mii m.c, alcătuind 47,0 mii m.c. Anexă (2 pagini) Notă: 1 Întreprinderile cu orice formă de proprietate, care efectuează gestionarea infrastructurii edilitare şi activitatea de înverzire şi cele care efectuează lucrări de salubrizare a localităţilor urbane şi evacuare a deşeurilor

via www.statistica.md

Instituții:

Biroul Naţional de Statistică al RM

1638 views

The date of publishing:

06 May /2014 09:35

Domeniu:

Noutăți

Tags:

statistica | urbanizare | salubritate | infrastructura

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon