News

Investițiile în Republica Moldova în semestrul I

În primele șase luni ale anului 2019 volumul investițiilor a crescut cu 26,8% faţă de aceeași perioadă a anului precedent, constituind circa 9,2 mld. lei, potrivit datelor MEI. Astfel, investițiile din sursele proprii ale agenților economici în semestrul I al anului 2019 au constituit 5,9 mld. lei și au crescut cu 17,2%. De asemenea, au crescut și investițiile publice – cu circa 50,5%, însumând 1,1 mld. lei și asigurând 20% din creșterea totală a investițiilor. Creditele și împrumuturile interne au constituit o sursă importantă de finanțare a investițiilor. Acestea au însumat 896,1 mil. lei și au crescut cu 44,2%, asigurând 14% din creșterea totală a investițiilor. La situația din 31 iulie 2019, soldul creditelor interne a crescut cu 13,3%. Investițiile finanțate din credite interne au fost efectuate în special de către sectorul privat. Cota acestor investiții este de circa 10%. Investițiile finanțate din creditele și împrumuturile externe, de asemenea, au crescut, volumul acestora constituind 353,9 mil. lei și s-a majorat cu 76,4%. Analiza datelor după tipurile de active denotă că investițiile în construcții au avut cel mai mare aport la creșterea investițiilor înregistrată în perioada analizată. Sectorul construcțiilor a atras investiții totale în sumă de 4,3 mld. lei (47% din totalul investițiilor), cu 30,4% mai mult decât în perioada similară a anului trecut. Au crescut esențial investițiile în construcții inginerești. Acestea au însumat 1,5 mld. lei și au crescut cu 40,8%, asigurând 22% din creșterea totală a investițiilor. Peste 70% din suma indicată sunt investițiile efectuate de către stat. Au sporit și investițiile în clădiri nerezidențiale și rezidențiale (de locuit). Investițiile în clădirile nerezidențiale au însumat 1,5 mld. lei, înregistrând o majorare de 30,7%, iar investițiile în clădirile rezidențiale au constituit 1,4 mld. lei (15% din totalul investițiilor) și au crescut cu 20,3%. De asemenea, au sporit esențial investițiile în mijloace de transport, constituind circa 1 mld. lei, în creștere cu 24,9%, asigurând 11% din creșterea totală, precum și investițiile în terenuri – cu circa 70,6%, însumând 304,4 mil. lei. Totodată, investițiile în imobilizări necorporale s-au majorat cu 54,5%, inclusiv în cercetare-dezvoltare – de 12,6 ori și programe informatice – cu 38,1%. În același timp, descreșteri ale investițiilor s-au înregistrat doar în cazul activelor biologice imobilizate (cu 2,7%) și constituind circa 70,8 mil. lei. Au scăzut atât investițiile în active biologice din domeniul fitotehniei (-1,8%), cât și din domeniul zootehniei (-5,4%).
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Economiei

1648 views

The date of publishing:

08 October /2019 14:30

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

investiţii | ministerul economiei | monitorul.fisc.md

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon