News

IPC18: unele modificări pot fi aplicate retroactiv

Începând cu perioada luna iunie 2020, indicatorul rândului 4.2 din Forma IPC18 se completează cu sumele plătite în perioada de gestiune a indemnizațiilor de incapacitate temporară de muncă calculate şi declarate în perioadele de până în luna iunie 2020 şi după această perioadă, în cazul concediilor medicale acordate până la 31 mai 2020 inclusiv, care continuă şi după această dată.
 
Ministerul Finanțelor a aprobat modificări și completări în Ordinul nr.126 din 4 octombrie 2017,  prin care a fost aprobat formularului tipizat (Forma IPC18) şi Instrucţiunea cu privire la modul de completare a acestuia. Acțiunea a fost necesară pentru ajustarea reflectării informației cu prevederile Legii nr.60  privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător şi modificarea unor acte normative. Ordinul nr.77 din 17 iunie 2020 a fost publicat în MO din 20 iunie curent.

 

Astfel, Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18) (an.2 la Ordin) este completată cu două puncte în următoarea redacție:

„8.21 Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională plătite din mijloacele angajatorilor, conform Legii asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 756/1999, pentru concedii medicale acordate cu începere de la 1 iunie 2020.

8.22 Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională plătite din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat, reglementate de Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 756/1999, pentru concedii medicale acordate până la 31 mai 2020 inclusiv, care continuă după această dată.”

 

Totodată, în Nota de completare a rândului 1.5 din tab. nr.3 este indicat că,  angajatorii din agricultură vor determina proporția de 95% din activitatea atribuită la grupele 1.1 -1.6 din CAEM ca raportul dintre suma venitului obținut din activitățile respective și suma venitului din activitatea operațională înregistrată în evidența contabilă, ambii indicatori fiind determinați pe perioada de gestiune (conform Legii nr.287 ). Stabilirea proporției date urmează a fi stabilită în politicile contabile ale agentului economic1 . Aceste modificări pot fi puse în aplicare de entități retroactiv, din 1 ianuarie 2020, ca și prevederile ce țin de raportarea în rd. 3 a sumei totale a indemnizațiilor de incapacitate temporară de muncă calculate în perioada de gestiune2.

________________________________________

1 Stabilirea proporției de 95% se asigură prin aprobarea acesteia în Politica de contabilitate a entității până la 1 ianuarie a anului de gestiune. Până la depunerea dării de seamă (Forma IPC18) pentru ultima lună a anului de gestiune, entitatea urmează să aprecieze mărimea efectivă a proporției în baza indicatorilor anuali ai activității. În cazul în care mărimea efectivă a proporției depășește 95%, entitatea, în condițiile art.188 din Codul fiscal, urmează să prezinte dări de seamă (Forma IPC18) corectate, pentru lunile anului de gestiune în care au fost completate rândurile 1.4 și 1.5, urmând a se determina obligațiile la capitolul contribuții de asigurări sociale pe principii generale.

 

2 Indicatorul rândului 3.2, începând cu perioada luna iunie 2020, se completează în cazul certificatelor de concedii medicale acordate până la 31 mai 2020 şi prezentate de către angajați angajatorului după data menționată, precum şi în cazul certificatelor de concedii medicale de până la data de 31 mai 2020 inclusiv, şi care continuă după această dată

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

4498 views

The date of publishing:

22 June /2020 08:01

Catalogul tematic

Noutăți | IPC18

Tags:

IPC18 | Agricultură | Ordin MF | monitorul.fisc.md

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon