News

IVAO15 va fi substituită de SIMM20

Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice proiectul Ordinului cu privire la aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai întreprinderilor mici și mijlocii (forma SIMM20), care va substitui forma IVAO15 „Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operațională”. Amintim că, conform modificărilor operate în Codul fiscal prin Legea nr.171/2019, sintagma „din activitatea operațională” a fost exclusă (art.544 alin.1 și 21 și Capitolul 71 al Titlului II) sau substituită cu alte noțiuni, cum ar fi „venitul determinat conform contabilității financiare” (art.542 alin.1) și „obiect al impunerii” (art.544 alin.1). Respectiv, necesitatea corelării conținutului formularului cu noile prevederi ale CF a condiționat elaborarea proiectului pentru aducerea în concordanță a tipurilor veniturilor obținute în rezultatul desfășurării activității de către întreprinderile mici și mijlocii. Autorii menționează că va fi necesară și dezvoltarea sistemelor informaționale automatizate ale Serviciului Fiscal de Stat, care vor permite prelucrarea și prezentarea formularului Dării de seamă SIMM20. Proiectul prevede că prima perioadă de raportare va fi perioada fiscală a anului 2020. Documentul poate fi consultat până pe data de 24 februarie curent.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

3425 views

The date of publishing:

18 February /2020 11:41

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | Administrare fiscală | Noutăți | Formulare standart

Tags:

IVAO 15 | activitate operatională | formulare tipizate | impozit pe venit | monitorul.fisc.md

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon