News

Jocurile de noroc prin intermediul rețelelor de comunicații electronice

În Monitorul Oficial din 21 septembrie curent a fost publicată Hotărârea pentru aprobarea Regulamentelor-tip privind organizarea şi desfăşurarea activităţii în domeniul jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat. Astfel, prin această hotărâre au fost aprobate următoarele acte: • Regulamentul privind organizarea și desfășurarea loteriilorRegulamentul privind organizarea funcționării sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești Regulamentul privind organizarea și desfășurarea pariurilor pentru competițiile/evenimentele sportive • Regulamentul privind organizarea jocurilor de noroc prin intermediul rețelelor de comunicații electronice. Cerințele pentru organizarea jocurilor de noroc prin intermediul rețelelor de comunicații electronice pe teritoriul Republicii Moldova sunt stabilite în Regulamentul respectiv. Acesta prevede că jocurile de noroc organizate prin intermediul rețelelor de comunicaţii electronice se desfășoară numai de către agentul economic cu capital de stat împuternicit să desfășoare această activitate. Prin intermediul rețelelor de comunicaţii electronice poate fi derulat orice joc de noroc dacă sunt respectate prevederile Legii cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc şi ale regulilor aprobate de Agenţia Servicii Publice. Echipamentul şi programele informatice utilizate trebuie să se afle în mod obligatoriu pe teritoriul Republicii Moldova. Pagina web și sistemul de control al organizatorului jocului de noroc trebuie să deţină domenul pe teritoriul RM. Fondul de câştiguri, în cazul jocurilor de noroc desfăşurate prin intermediul rețelelor de comunicaţii electronice, se acumulează de organizator pe un cont special şi se stabilește conform regulilor aplicabile tipului respectiv de joc de noroc. Mijloacele de joc de bază şi cele specifice utilizate sau care urmează a fi utilizate nemijlocit în activitatea din domeniu trebuie să aparțină cu drept de proprietate organizatorului, care trebuie să dispună de certificat de conformitate pentru produsele noi, eliberat de organismul de certificare, și un raport de inspecție pentru cele în funcțiune, eliberat de un organism de inspecție acreditat în condițiile Legii privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității. Mijloacele de joc de bază și cele auxiliare trebuie să asigure conexiunea la sistemul de monitorizare on-line de stat. Nu se admit schimbări în programele informatice ale utilajului de joc care nu sunt coordonate cu autoritatea competentă și care nu sunt prevăzute în documentația tehnologică și de construcție și în documentația de program a producătorului mijloacelor de joc. Regulamentul prevede și activitatea de monitorizare, care se desfăşoară cu respectarea unor condiții. În primul rând, este vorba de prevenirea şi combaterea riscului de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, precum şi identificarea şi raportarea activităţilor infracţionale desfăşurate prin intermediul jocurilor de noroc. De asemenea, se va asigura integritatea şi transparenţa operaţiunilor desfăşurate de către şi prin intermediul organizatorului jocurilor de noroc, precum şi a unui sistem de joc echitabil. O altă condiție este protecţia minorilor şi prevenirea accesului acestora la jocurile de noroc, precum și asigurarea unui grad sporit de protecţie a drepturilor jucătorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase. Organizatorul jocurilor de noroc desfăşurate prin intermediul rețelelor de comunicaţii electronice este obligat să asigure conectarea permanentă, în timp real, cu platformele de joc utilizate, prin conexiuni securizate, să dispună de o platformă de joc accesibilă jucătorilor prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă, care să asigure corectitudinea, integritatea, siguranţa, transparenţa şi confidenţialitatea activităţilor şi a funcţiilor exercitate. De asemenea, el trebuie să arhiveze toate tranzacţiile financiare efectuate între organizatorul de jocuri de noroc şi jucător în ambele sensuri şi să păstreze bazele de date respective pe o perioadă de cinci ani. Plăţile, transferurile ori retragerile de bani în și din contul de joc al jucătorului se fac prin intermediul unui cont bancar deschis în ţările ce nu fac parte din Lista jurisdicţiilor ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă, stabilită prin actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, inclusiv prin intermediul cardurilor bancare de credit sau debit.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Monitorul Oficial al RM

1145 views

The date of publishing:

27 September /2018 08:01

Domeniu:

Noutăți

Tags:

jocuri de noroc | monitorizare | BNM | SFS | ASP | regulament | Monitorul fiscal FISC.md

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon