News

La mulţi ani!

Cu prilejul aniversării a 7 ani de la fondarea Publicaţiei Periodice „Monitorul Fiscal FISC.MD” în numele Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din RM dorim să vă transmitem cele mai calde felicitări pentru progresele deosebite şi rezultatele semnificative obţinute de Dvs întru încurajarea şi susţinerea informațională a unui public larg interesat de domeniul antreprenorial și managerial în Republica Moldova. Faptul că astăzi Publicaţia Periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD” a ajuns să fie atât o tribună efectivă de prezentare a opiniilor celor mai buni experți în domeniile contabilităţii, fiscalităţii, audiuluit, managementului, cât și o platformă pentru adoptarea celor mai consecvente decizii în aplicarea corectă a legislației în vigoare din activitatea financiar-contabilă, de audit și management, este rezultatul salutabil a celor 7 ani de muncă cu abnegație, devotament și empatie în slujba interesului public. Preţuim la justa valoare rolul şi contribuţia Publicaţiei Periodice „Monitorul Fiscal FISC.md” în prezentarea corectă a poziției oficiale a Serviciului Fiscal de Stat, menite să contribuie substanţial la dezvoltarea durabilă, inteligentă, incluzivă a economiei naţionale. Vă felicităm cu aniversarea Dvs şi primiţi gândurile noastre de respect şi gratitudine, însoţite de urări de viaţă lungă, sănătate, multe succese, noi performanţe şi aspiraţii profesionale în activitatea Dvs de susținere și promovare a tot ce a fost şi este mai bun pentru profesia contabilă şi de audit din Republica Moldova. La Mulţi Ani, Publicaţia Periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD”! Cu cele mai profunde sentimente de recunoştinţă, Dr Natalia Zlatina, Director Executiv ACAP RM

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP)

1470 views

The date of publishing:

30 March /2018 16:52

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

felicitare | ACAP | Monitorului Fiscal FISC.MD

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon