News

Lista plătitorilor de contribuţii la BASS cu datorii mai mari de 100 mii lei la situaţia de 07.09.2015

Casa Naţională de Asigurări Sociale a totalizat informaţiile pentru perioada lunilor ianuarie – august ale anului 2015 aferente contribuţiilor calculate şi declarate, precum şi achitate de plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat. La situaţia de 07.09.2015 datoria plătitorilor de contribuţii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat constituie suma de 497.3 mln. lei. În contextul celor expuse mai sus, Casa Naţională de Asigurări Sociale publică lista plătitorilor cu datorii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat mai mari de 100 mii lei, formate la situaţia de 07.09.2015. Datoria plătitorilor prenotaţi constituie suma de 330. 8 mln. lei şi reprezintă 66 % din datoria totală. Netransferarea, transferarea tardivă sau transferarea incompletă a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, pentru toate temeiurile şi felurile de plăţi la care, conform legislaţiei, se calculează contribuţiile menţionate, potrivit alin. (2) art. 2941 al Codului Contravenţional nr.218 din 24.10.2008, se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. Totodată, informăm că, în conformitate cu prevederile alin. (2) art. 10 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 73 din 12.04.2015, neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii atrage calcularea unei majorări de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere, inclusiv ziua de transfer al sumei datorate.

Lista plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat cu datorii mai mari de 100 mii lei la situaţia de 07.09.2015via | cnas.md

Instituții:

Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

1336 views

The date of publishing:

10 September /2015 09:00

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

plăţi | contributii | bass | datorii

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon