News

Loteria fiscală, tot mai aproape

Astăzi, 26 septembrie, în cadrul ședinței secretarilor de stat va fi examinat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea Loteriei fiscale. Autorul documentului este Ministerul Finanțelor, iar scopul proiectului elaborat este de a încuraja achitarea prin virament (card bancar) a cumpărăturilor efectuate de către persoanele fizice cetățeni care nu desfășoară activitate de antreprenoriat, precum și pentru combaterea și reducerea evaziunii fiscale. Proiectul vine să stimuleze, din surse bugetare, contribuabilii care, direct sau indirect, participată la îmbunătățirea procesului de administrare fiscală şi/sau la majorarea încasărilor la bugetul public național. Desfășurarea Loteriei fiscale are scopul de a contribui la sensibilizarea cetățenilor în sensul stimulării efectuării achitărilor prin utilizarea cardurilor bancare, fapt ce direct contribuie la înregistrarea veniturilor în scopuri fiscale realizate de comercianți din vânzarea bunurilor și prestarea serviciilor direct către populație. Practica unor țări demonstrează eficiența loteriilor de acest gen și impactul pozitiv asupra dezvoltării plăților fără numerar și minimizării economiei tenebre. Conform proiectului, organizatorul Loteriei fiscale va fi Serviciul Fiscal de Stat. Participanții la Loteria fiscală vor fi persoanele fizice care au atins vârsta de 18 ani, sunt deținători ai unui card bancar emis de o bancă comercială licențiată din Republica Moldova, care au efectuat tranzacții de achitare a bunurilor/serviciilor conform termenului de desfășurare a Loteriei. În cadrul Loteriei vor participa tranzacțiile în valoare mai mare de 50 lei. Loteria se va desfășura anual pe întreg teritoriul țării, de la 1 ianuarie până la 31 decembrie a anului în curs și se va organiza trimestrial. Aceasta va include 4 etape intermediare și 2 ediții speciale:
  • prima etapă: ianuarie – martie, inclusiv;
  • a doua etapă: aprilie – iunie, inclusiv;
  • a treia etapă: iulie – septembrie, inclusiv;
  • a patra etapă: octombrie – decembrie, inclusiv.
Edițiile speciale se vor desfășura în perioada sărbătorilor de Paști (I Ediție) și în perioada sărbătorilor de iarnă (Anul Nou, Crăciunul pe stil vechi (Ediția II)). Fondul total de câștiguri pentru desfășurarea Loteriei constituie 1000000 lei. Participanții Loteriei fiscale vor primi, prin tragere la sorți, următoarele premii: Pentru etapele 1-4: 175 premii a câte 1000 lei, pentru fiecare tragere la sorți, valoarea totală a premiilor fiind 700000 lei (175 premii*1000 lei*4 etape). În cadrul Edițiilor speciale vor fi oferite 100 premii a câte 1500 lei pentru I etapă și 100 premii a câte 1500 lei pentru cea de a II etapă, valoarea totală a premiilor fiind 300000 lei (100 premii*1500 lei*2 ediții speciale). În cadrul Loteriei nu pot participă următoarele tranzacții: • de extragere a numerarului de pe contul de card; • efectuate de către nerezidenți pe teritoriul RM; • efectuate cu cardul bancar de către persoanele fizice în afara RM; • efectuate cu carduri emise de băncile sau instituţiile de peste hotarele RM; • transferuri ale mijloacelor de pe contul cardului pe conturile bancare ale persoanelor fizice și/sau persoane juridice, inclusiv pentru achitarea impozitelor și alte plăți obligatorii; • alimentările contului de card al persoanelor fizice şi/sau juridice; • efectuate cu carduri pentru achitarea ratelor și a pariurilor în cazinouri și alte instituții de jocuri de noroc; • efectuate prin cardurile emise în RM în magazine electronice din RM. În vederea identificării tranzacțiilor, băncile comerciale licențiate emitente din RM vor prezenta Organizatorului informația privind tranzacțiile efectuate cu cardurile bancare, trimestrial, până la data de 10 a lunii următoare trimestrului de gestiune care vor conține un set de date. Tragerile la sorți vor fi efectuate de Organizator în luna următoare trimestrului de gestiune. Informația aferentă câștigătorilor Loteriei fiscale va fi plasată pe pagina web a Organizatorului. Câștigătorii Loteriei vor fi în drept să refuze premiile.
author icon

Marin Morcov

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1405 views

The date of publishing:

26 September /2019 11:00

Catalogul tematic

Administrare fiscală | Noutăți | Legislație fiscală

Tags:

loterie fiscala | banci comerciale | contribuabil | bunuri | persoane fizice | card bancar | bonuri fiscale

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon