News

Ministerul Finanțelor instruiește auditorii interni

Ministerul Finanțelor anunță inițierea desfășurării în regim online a cursului de instruire destinat auditorilor interni din sectorul public pentru nivelul de bază al Programului de instruire și certificare. Durata cursului este de 62 de ore, acesta fiind inițiat din data de 4 octombrie 2021.
Conform prevederilor pct. 10 al Regulamentului privind dobândirea, confirmarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 556/2019, participarea la Programul de instruire este condiționată de corespunderea candidatului unor criterii de eligibilitate stabilite, care se referă la:

  1. formare profesională;
  2. experiență profesională;
  3. calitate de angajat în sectorul public;
  4. după caz, promovarea examenului de evaluare a cunoștințelor corespunzător nivelului precedent al Programului de instruire.

Astfel, pentru a obține calitatea de participant la Programul de instruire, pentru nivelul de bază, candidatul va depune în format electronic o Cerere de înmatriculare, cu anexarea următoarelor acte confirmative:

  1. copia buletinului de identitate;
  2. curriculum vitae, format Europass;
  3. copia diplomei de studii;
  4. documentul ce confirmă experiența în muncă;
  5. declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor anexate.

Cererea și actele confirmative se vor încărca în următorul formular: 

https://forms.gle/t5oSyonqWfPK9F517

Cursul de instruire este finanțat de Ministerul Finanțelor, fiind gratuit pentru participanții selectați.

Informații adiționale pot fi obținute la numerele de telefon: 022 26-28-18, 022 26-28-12 sau la email marina.gheorghiu@mf.gov.md.


via | mf.gov.md

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

688 views

The date of publishing:

13 September /2021 07:54

Domeniu:

Noutăți

Tags:

curs de instruire | Ministeru finantelor | audit intern

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon