News

Noi prevederi pentru administrarea fiscală a contractelor de locațiune

Valoarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare constituie suma plății pentru perioada de referință (zi/lună/an), iar onorarea obligațiilor fiscale urmează a fi asigurată lunar, în termenul stabilit de art. 901 alin. (34) din Codul fiscal (CF). Această normă va completa Recomandările metodologice privind particularitățile administrării prevederilor art. 901 alin. (34) din CF, aprobate prin Ordinul Serviciul Fiscal de Stat nr. 622 din 13 noiembrie 2018, și se conține în Ordinul SFS nr. 566 din 9 decembrie 2019 publicat în „Monitorul oficial” din 13 decembrie. Completările mai prevăd că, în cazul în care contractul de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare (contractul) începe a produce efecte pe parcursul lunii, obligația aferentă impozitului pe venit urmează a fi calculată proporțional perioadei de locațiune. În condițiile noi, atunci când contractul este încheiat pentru o perioadă de timp determinată, calcularea obligației de achitare a impozitului pe venit încetează odată cu expirarea acestuia. În situația în care contractul se va rezilia înainte de termenul indicat în acesta, locatorul urmează să informeze SFS prin depunerea, în termen de trei zile din data rezilierii contractului, a Declarației privind rezilierea contractului de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare (Declarația). Documentul intrat în vigoare stipulează și faptul că, în cazul în care contractul este încheiat pentru o perioadă de timp nedeterminată, obligația de achitare a impozitului pe venit încetează a se calcula odată cu prezentarea Declarației de reziliere la organul fiscal. Dacă Declarația se prezintă cu depășirea termenului menționat în document, la calcularea obligației fiscale se va lua în considerare perioada de până la cea de a treia zi din data rezilierii contractului. Odată cu intrarea modificărilor și completărilor în vigoare, Declarația-Cerere privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare (se depune pentru fiecare bun imobil separat) va trebui să conțină, obligatoriu, termenul contractului și valoarea lui (în monedă națională sau în valută străină) pentru perioada de referință (ziua/luna/anul). Recomandările metodologice privind particularitățile administrării prevederilor art. 901 alin. (34) din CF se răsfrâng asupra persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art. 54, precum şi altor persoane decât cele specificate la art. 90 din CF, în posesie şi/sau în folosință (locațiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, indiferent de faptul dacă o deține în proprietate sau nu. _______________________________________________________________________ Codul fiscal Art. 901. Reţinerea finală a impozitului din unele tipuri de venit (34) Subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art. 54, precum și altor persoane decît cele specificate la art.90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea contractului. Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază sînt deservite. Acest impozit se achită lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget. În cazul neînregistrării contractului de locațiune, arendă, uzufruct al proprietății imobiliare și neachitării impozitului din venitul obținut, Serviciul Fiscal de Stat va estima venitul persoanei fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător prin metode și surse indirecte, în conformitate cu prevederile art. 189 şi 225.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Serviciul Fiscal de Stat

8191 views

The date of publishing:

16 December /2019 08:01

Catalogul tematic

Ordine SFS | Legislație fiscală | Noutăți | Administrare fiscală | Impozitul pe venit

Tags:

locatiune | contract | ordin SFS | monitorul.fisc.md | persoane fizice

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon