News

Noi proiecte vor beneficia de scutiri de taxe

Lista proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum şi aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile și serviciile destinate acestora va fi completată cu 45 proiecte noi.
 
Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea HG nr. 246/2010 prin care a fost aprobată lista respectivă.

 

Printre proiectele ce vor beneficia de facilitățile fiscale și vamale se regăsesc:

 • Proiectul de apă și sanitație în satele din Moldova (ApaSan+);
 • Suport pentru fermierii mici, în particular din sectorul zootehnic;
 • Activitatea de Susținere a Competitivității în Industria Ușoară și cea a Turismului;
 • Proiectul Tehnologiile Viitorului;
 • Colectarea deșeurilor electronice (WEEE), cu eliminarea ulterioară, reducând impactul dăunător și povara asupra mediului și dezvoltarea orașului;
 • UE pentru Moldova: Dezvoltarea comunităților rurale (LEADER);
 • Susținerea IMM-urilor sectorului economiei circulare din UE pentru participarea la sistemul achizițiilor publice din țările Europei de Est – P2GreenEST;
 • Moldova: Crearea Conexiunilor între Diaspora Moldovenească;
 • Suport Instituțional pentru Centrul Național de Asistență și Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT;
 • Apă curată pentru dezvoltare durabilă;
 • Tehnologii pentru viitor – telemedicină în îngrijiri la domiciliu în Moldova etc.

 

Intrarea în vigoare a acestei hotărâri se preconizează prin derogare de la art. 56 Legea nr. 100/2017, pentru a evita tergiversarea importului bunurilor și serviciilor necesare bunei implementări a proiectelor de asistență externă, care se află în plin proces de demarare. Concomitent, obținerea statutului de proiect scutit de taxe reprezintă o pre-condiție pentru unii donatori pentru a efectua transferul avansului sau primei tranșe de grant către beneficiar.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

774 views

The date of publishing:

26 November /2021 07:58

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

scutire de taxa | Proiect | Hotarire de Guvern

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon