News

O nouă categorie de plătitori la BASS

Prin art. V din Legea nr.171 din 19 decembrie curent ce vizează politica fiscală şi vamală pentru anul 2020 au fost operate modificări și în Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale. Potrivit acestora, la anexa nr. 1 a fost introdusă o nouă categorie de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat – persoanele fizice care exercită activităţi în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/ sau de obiecte ale regnului vegetal. Categoria dată de plătitori urmează să achite contribuţia în mărimea taxei fixe stabilite anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Pentru anul 2020, aceasta va constitui suma de 10 740 lei (sau în părți egale, lunar, câte 895 lei). Concomitent, prin modificarea efectuată la art. 5 alin. (1) lit. b) al Legii nr.489, noua categorie de plătitori, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă, sunt obligate de a prezenta o dată pe an, până la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune, Darea de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidența nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN).

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2302 views

The date of publishing:

27 December /2019 14:32

Domeniu:

Asigurare socială de stat | Noutăți

Tags:

contributii | cnas | CAS18-AN | monitorul.fisc.md | asigurare obligatorie de asistenta sociala

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon